Bild
Personer diskuterar
Länkstig

Kulturskolans pedagogik: pedagogisk grund

Kurs
KSPE12
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-15306
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

OBS! Distanskurs!
Kursen vänder sig särskilt till dig som har en konstnärlig kompetens och som vill börja arbeta som pedagog inom kulturskolan. Kursen vänder sig även till dig som redan arbetar inom kulturskolan och som behöver fortbildning och till dig som är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog.

Om utbildningen

Kursen ges på distans!

Under kursen får du lära dig om kulturskolan som organisation, dess styrning och kulturpolitiska uppdrag mot bakgrund av kultur- och bildningsbegreppen och barns och ungas perspektiv. Vi kommer att diskutera kulturskolans grund i de klassiska bildningsidealen och ställa det i relation till nutida politiska mål, lagar, förordningar som reglerar barns rätt till konst och kultur. Vad innebär ”kultur” för samhälle, demokrati och identitetsskapande utifrån barns och ungas perspektiv? Kursen utgår från kulturskolans särskilda uppdrag, där barn och unga frivilligt deltar i lärande på sin fritid och vi ställer relevant pedagogisk forskning i relation till den praktiska verksamhet som är specifik för kulturskolan.

Vi behandlar också kulturskolans särart, skandinavisk (folk)bildningstradition och kulturaktiviteter i studieförbund och föreningsliv och den betydelse som dessa har haft för barns och ungas personliga frigörelse och medborgerliga bildning. Vi ställer relevant pedagogisk forskning i relation till den praktiska verksamhet som är specifik för kulturskolan och vi kommer att introducera akademiskt skrivande som ett moment i kursen. Du kommer att få utveckla din förmåga att utifrån ett demokratiskt och inkluderande förhållningssätt, och med utgångspunkt i kulturskolans nya nationella uppdrag erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Forskningsantologi: Pedagogik för kulturskolan

Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Monica Lindgren, professor i musikpedagogik har tillsammans med ytterligare sex forskare gett ut forskningsantologin "Pedagogik för kulturskolan". Boken belyser Kulturskolans utveckling genom historien och dess roll som en del av folkbildningen. Antologin ger också en aktuell synvinkel på dagens roll, med fokus på inkludering, ökat deltagande och barns rättigheter till kultur.

Beställ Pedagogik för kulturskolan via Bokus

Film: Pedagogik för kulturskolan

Monica Lindgren och Johan Söderman, redaktörerna av forskningsantologin ger en fördjupad bild av kulturskolan ur ett historiskt perspektiv och som en del av folkbildningen. 

Se filmen "Pedagogik för kulturskolan" på Kulturrådets hemsida

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165hp (33 %). Förtur (OBS! Ej platsgaranti) ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet, där rangordning sker baserat på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är nätbaserad och innehåller bland annat eget arbete, föreläsningar och workshops beroende på lärarnas upplägg för kurserna.

Kursen ges av Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Monica Lindgren, professor i musikpedagogik.