Bild
Ett antal personer jobbar med ett projekt
Länkstig

Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik

Kurs
KSSA20
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15308
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Om utbildningen

Du genomför ett självständigt projektarbete på grundnivå i kulturskoledidaktik, med inriktning mot yrkesverksamhet i kulturskolan. Du identifierar ett problemområde med utgångspunkt i kulturskolans praktik som ska ha både ett konstnärligt och didaktiskt innehåll. Arbetet dokumenteras och redovisas i form av en gestaltande didaktisk del samt en skriftlig del där studenten beskriver och värderar resultatet.

I kursen ingår fyra stycken heldagsträffar på campus i Göteborg. Övrig undervisning är nätbaserad och innehåller bland annat eget arbete, föreläsningar och workshops beroende på lärarnas upplägg för kurserna.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet och minst 90 hp inom något konstnärligt huvudområde, eller motsvarande, samt 60 hp i kulturskolepedagogik

Urval

Högskolepoäng, max 165hp. Förtur (OBS! Ej platsgaranti) ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet, där rangordning sker baserat på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen innehåller obligatoriska träffar i Göteborg. Övrig undervisning är nätbaserad och innehåller bland annat eget arbete, föreläsningar och workshops beroende på lärarnas upplägg för kursen.

Att studera är tidskrävande 

Det är bra att tänka på att en kurs på 7,5 högskolepoäng (hp) motsvarar 10 studietimmar per vecka. 15 hp är lika med 20 timmar och 30 hp kräver 40 timmar per vecka.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler