Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Personer i ett rum ser ut att jobba ihop med något
Länkstig

Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik

Kurs
KSSA20
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15411
Ansökan stängd

Om utbildningen

Du genomför ett självständigt projektarbete på grundnivå i kulturskoledidaktik, med inriktning mot yrkesverksamhet i kulturskolan. Du identifierar ett problemområde med utgångspunkt i kulturskolans praktik som ska ha både ett konstnärligt och didaktiskt innehåll. Arbetet dokumenteras och redovisas i form av en gestaltande didaktisk del samt en skriftlig del där studenten beskriver och värderar resultatet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom något konstnärligt huvudområde, eller motsvarande, samt 60 hp i kulturskolepedagogik.

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov. Rangordningen av arbetsprovet sker efter samlad bedömning av den sökandes konstnärliga förmåga. Förtur (obs ej platsgaranti) ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet, där rangordning sker baserat på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker till största delen på distans i form av nätbaserade föreläsningar, workshops och seminarier. Det är obligatoriska campusförlagda träffar varje termin. Kursen ges på kvartsfart under hela terminen. 

Att studera är tidskrävande 

Det är bra att tänka på att en 7,5 hp-kurs motsvarar 10 studietimmar per vecka under en hel termin.