Bild
Körsång
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Kontrapunkt vokalpolyfoni I

Kurs
MVK402
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15311
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper i vokalpolyfoni/kontrapunkt i tvåstämmighet, kärnan i all flerstämmig musik.

Om utbildningen

Kursen bygger på Johann Joseph Fux arbete från 1720-talet, samtida med Bachs Das wohltemperierte Klavier, i en modern variant men med den ursprungliga progressionen hos Fux: uppdelningen i fem olika steg/arter/slag som vart och ett behandlar ett specifikt musikaliskt uttryck. Arbetet består i att sätta självständiga över- och understämmor till en given melodi, Cantus firmus, i ett flöde av ett och samma notvärde. I första arten enbart helnoter, i andra arten enbart halvnoter, i tredje arten enbart fjärdedelar, i fjärde arten synkop och till sist fri rytm, floridus (blomstrande).

Arbetet med tvåstämmighet i över- och understämma fortsätter med komposition av två fria stämmor, då Cantus firmus inte längre är kvar, för att därefter gå vidare med övningar i imitation, där den ena stämman börjar och den andra härmar. Detta kan utvecklas vidare mot kanon i två stämmor. När man lämnar Cantus firmus kommer den textliga aspekten in. Vi arbetar då framför allt med melismatisk textsättning. Övningarna som sker i grupp har i varje moment ambitionen att göra avstamp i en kravlös improvisation mot Cantus firmus.

Kursens syfte, förutom förberedelse för komposition, arrangering och improvisation, är att bli ett redskap för interpretation inom flertalet europeiska genrer. Kurslitteratur: Felix Salzer, Structural Hearing.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i form av 15 hp inom konstnärligt kandidatprogram i musik eller 15 hp inom lärarprogram med inriktning musik alternativt motsvarande kunskaper och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

Urval

Urvalet grundas på en intervju där de sökandes utbildningar, meriter och erfarenheter bedöms av en lärare som rangordnar de sökande utefter sin samlade bedömning och efter eventuell ensemblesammansättning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen går på tisdagseftermiddagar eller torsdagsförmiddagar.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler