Bild
Två musiker på scen med massor med instrument och elektronisk utrustning samt projektion bakom.
Länkstig

Kulturskolans didaktik och praktik: Tvärkonstnärligt arbete

Kurspaket
KST73
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-50055
Ansökan öppnar 16 september 2024

Kort om kurspaketet

Den här kursen vänder sig till dig som redan har den konstnärliga kompetensen och som vill bygga på med pedagogisk kunskap relevant för kulturskolan. Den vänder sig även till dig som redan arbetar inom kulturskolan och som behöver fortbildning och till dig som är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog.

Om utbildningen

Kurspaketet består av två enskilda kurser som löper parallellt under terminen. Kurspaketet innebär en termins studier på halvtid och omfattar kurserna:

Tvärkonstnärlig didaktik i kulturskolan

Utifrån din egna konstnärliga kompetens utvecklar du ditt lärande genom frågeställningar om hur (metod), vad (innehåll) och varför (motiv), med fokus på kulturskolans särskilda uppdrag där barn och unga frivilligt deltar i lärande på sin fritid.

I kursen ingår fyra stycken heldagsträffar på campus i Göteborg. Övrig undervisning är nätbaserad och innehåller bland annat eget arbete, föreläsningar och workshops beroende på lärarnas upplägg för kurserna.

Tvärkonstnärlig didaktik i kulturskolan, KSDI73 (7,5 hp)

Kulturskolans praktik: tvärkonstnärligt arbete

Du kommer att göra praktik på en kulturskola och du genomför ett tvärkonstnärligt projekt inom valt område eller tematik. Med fokus på samverkan med andra konstnärliga uttrycksformer utvecklar du din förmåga att genomföra och leda aktiviteter med barn och unga i kulturskolan utifrån ett breddat perspektiv.

Kulturskoleklivets samordnare hjälper dig att hitta en praktikplats. Vissa praktikplatser kan kräva att se utdrag ur belastningsregistret.

PDF: Kulturskolans praktik: tvärkonstnärligt arbete, KSPR73 (7,5 hp)

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet och minst 90 hp konstnärlig utbildning inom teaterområdet, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165hp. Förtur (OBS! Ej platsgaranti) ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet, där rangordning sker baserat på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Att studera är tidskrävande

Det är bra att tänka på att en kurs på 7,5 högskolepoäng (hp) motsvarar 10 studietimmar per vecka. 15 hp är lika med 20 timmar och 30 hp kräver 40 timmar per vecka.