Bild
Två studenter sjunger i ett band
Länkstig

Vokalmetodik 3 - röstmetoder

Kurs
MVK905
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25335

Kort om kursen

Det här är en fortsättning på kursen Vokalmetodik 2 − fonetik och röstövningar. På Vokalmetodik 3 får du kunskap om de mest etablerade sångmetoderna, träning i att analysera röster, skapa sångövningar samt planera och genomföra grupplektioner i sång.

Om utbildningen

Kursen ger ökad kunskap och förståelse för olika röstmetoder genom att titta närmare på kända sångmetoder inom samtida kommersiell musik och särdrag inom den klassiska sångträningen och dess historia. Du kommer att få analysera olika röster och röstfunktioner. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops samt övningsundervisning i grupp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och godkänt betyg i kursen MVK904 Vokalmetodik 2 - fonetik och röstövningar, eller motsvarande kurser vid annan högskola. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

Urval

Högskolepoäng inom ämnet musik.

Så är det att plugga

Undervisningen

Vårterminen 2023 ges kursen på tisdagseftermiddagar eller torsdagsförmiddagar.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler