Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pedagogisk och kulturpedagogisk handledare 1

Kurs
MVKPK1
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15356
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Om utbildningen

Kursen är en fortbildningskurs för yrkesverksamma pedagoger med syfte att utveckla kompetens som pedagogisk eller kulturpedagogisk handledare (verksamhetsutvecklare/pedagogista). Begreppet pedagogista växte fram i regionen Emilia Romagna under 1970-talet och har på senare år fått betydelse för svensk förskola och grundskola.

Kursen vänder sig till utbildade förskolelärare, fritidspedagoger och grundskollärare, men även kulturskolepedagoger. Utbildningen består av föreläsningar, seminarier, lektioner, workshops, gruppstudier och självstudier utifrån teman som pedagogistans roll, dokumentation, handledning och verksamhetsutveckling, pedagogisk miljö och estetiska lärprocesser.

I kursen utvecklar studenten sin förmåga att bedriva pedagogisk verksamhetsutveckling inom förskola, grundskola, kulturskola eller annan skolform. Kursens centrala syfte är professionsutveckling för verksamma pedagoger i olika skolformer. I kursen behandlas pedagogisk och kulturpedagogisk handledning och verksamhetsutveckling utifrån olika teman. Dessa teman anknyter till olika teoretiska och praktiska perspektiv på undervisning, men också till generella perspektiv relaterat till förskola/skola/kulturskola och samhälle, som exempelvis hållbarhet, mångfald och användandet av olika slags kulturella redskap.

Deltagarnas kommande handledarroll förbereds genom skrivandet av en reflekterande processdagbok. Kursen innehåller en högskoleförlagd (HFU) del och en del förlagd i praktisk yrkesverksamhet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förskollärarexamen, fritidspedagogexamen eller lärarexamen eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3.

Urval

Dokumenterad yrkeserfarenhet från arbete som lärare.

Så är det att plugga

Undervisningen

Höstterminen 2020 går kursen på torsdagar.

Lokaler

Kursen ges vid Högskolan för scen och musik i centrala Göteborg. Besöksadress: Fågelsången 1, Göteborg.