Bild
Två saxofonister, en fiolspelare och en dragspelare musicerar tillsammans
Foto: Stig-Magnus Thorsén
Länkstig

Den undervisande musikern - community music

Kurs
MVK659
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-25321
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Kursen riktar sig till dig som har en konstnärlig utbildning i musik och vill arbeta med deltagarbaserade musikprojekt, konstnärliga uttryck och metoder inom community music.

Om utbildningen

Den här kursen ger dig kunskap och förståelse för musikerns roll i deltagarbaserade musikprojekt. Du kommer att lära dig att förmedla hur musik kan användas för kommunikation, interaktion och samverkan mellan olika aktörer och verksamheter i samhället. Med musik som verktyg får du arbeta med projekt utanför scenrummet. I kursen ingår bland annat att utforma projektbeskrivning, pröva metoder för att skapa kreativitet och samarbete i olika gruppsammanhang och motivera val av former för samarbetet. Undervisningen sker i workshops, seminarier och genom att delta vid deltagarbaserade projekt.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet i form av 15 hp inom konstnärligt kandidatprogram i musik eller 15 hp inom lärarprogram inriktning musik alternativt motsvarande kunskaper och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade färdigheter som bifogas ansökan.

Urval

Urvalet grundas på dokumenterad konstnärlig färdighet (CV) och ett personligt brev om varför du vill gå kursen som ska bifogas ansökan. De sökande rangordnas utifrån lärarens samlade bedömning av färdighetsnivån. Ansökan anses ej komplett utan ovan nämnda dokumentation.

Så är det att plugga

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler