Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Trombonist i orkester sitter bakom notställ
Länkstig

Blåsorkesterorkestrering

Kurs
TEO244
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i arrangering och komposition för blåsorkester. Det krävs att du har konstnärlig kandidatexamen i musik och godkänt antagningsprov till Konstnärligt masterprogram i musik med inriktning musikteori eller komposition (eller motsvarande kunskaper och färdigheter). Du kommer att få förståelse för blåsorkesterns sammansättning liksom för de enskilda instrumentens och sektionernas funktioner. Du får tolka passager ur blåsorkesterverk och analysera piano- och kammarmusik för att sedan orkestrera dem för blåsorkester.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs konstnärlig kandidatexamen i musik samt godkänt antagningsprov till Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning musikteori (K2TEO) eller komposition (K2KMP) eller motsvarande kunskaper och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och hemuppgifter, och sker på engelska och svenska 

Lokaler

Kursen ges vid Högskolan för scen och musik i centrala Göteborg.

Fristående kurser ger inte behörighet att boka övningsrum på Högskolan för scen och musik. Som student behöver du själv säkerställa att du har tillgång till övningsinstrument eller annan utrustning, samt rum för övning etc som är nödvändiga för att klara kursen. 

Läs mer om lokaler