Bild
En kvinna och men man minglar, fler personer i bakgrunden
Länkstig

Kulturskolans didaktik och praktik: bild och form

Kurspaket
KSB15
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15000
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kurspaketet

Den här utbildningen vänder sig till dig som redan har konstnärlig kompetens inom bild och form och som vill bygga på med pedagogisk kunskap relevant för kulturskolan. Den vänder sig även till dig som redan arbetar inom kulturskolan och som behöver fortbildning och till dig som är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog.

Om utbildningen

Kurspaketet består av två enskilda kurser som löper parallellt under terminen. Kurspaketet innebär en termins studier på halvtid och omfattar kurserna:

Kulturskolans didaktik: bild och form

Under kursen får du lära dig att planera och organisera läraktiviteter för barn och unga inom olika bild- och formrelaterade uttryck. Vad ska läraktiviteterna innehålla, hur ska du och deltagarna genomföra dem? Du kommer också att öva på att formulera dig kring varför du gör de val du gör som pedagog. Målet är att du ska utveckla din förmåga att planera och organisera lärandeaktiviteter inom bild och form utifrån barns och ungas olika perspektiv, förutsättningar och erfarenheter.

Du kommer att få verktyg för undervisning i grupp, med utveckling och progression för deltagare i olika åldrar. Vi kommer att diskutera hållbarhet i lärande i relation till bild- och formrelaterade ämnen utifrån ett normkritiskt perspektiv och vi sätter relevant pedagogisk forskning i relation till den praktiska verksamhet som är specifik för kulturskolan.

I kursen ingår fyra stycken heldagsträffar på campus i Göteborg. Övrig undervisning är nätbaserad och innehåller bland annat eget arbete, föreläsningar och workshops beroende på lärarnas upplägg för kurserna.

Kulturskolans didaktik: bild och form, KSDI12 (7,5 hp)

Kulturskolans praktik: bild och form

Du kommer att göra praktik på en kulturskola. Under ledning av verksamma pedagoger deltar du i arbetet med att planera, organisera och leda aktiviteter med utgångspunkt i din egen konstnärliga kompetens. Praktiken omfattar tio tillfällen à en halvdag.

Kulturskoleklivets samordnare hjälper dig att hitta en praktikplats. Vissa praktikplatser kan kräva att se utdrag ur belastningsregistret.

PDF: Kulturskolas praktik: bild och form, KSPR12 (7,5 hp)

Att kunna organisera lärande inom bild och form är en efterfrågad kompetens hos många av landets kulturskolor. De behöver både nyanställa och vidareutbilda medarbetare för att klara sitt nya, viktiga uppdrag; att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och minst 90hp konstnärlig utbildning inom bild- och formområdet, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165hp. Förtur (OBS! Ej platsgaranti) ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet, där rangordning sker baserat på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Att studera är tidskrävande

Det är bra att tänka på att en kurs på 7,5 högskolepoäng (hp) motsvarar 10 studietimmar per vecka. 15 hp är lika med 20 timmar och 30 hp kräver 40 timmar per vecka.