Bild
Kvinna sminkar sig till clown
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Kulturskolans pedagogik: kulturskolerelevant teori

Kurs
KSPE31
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15307
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Kursen vänder sig särskilt till dig som har en konstnärlig kompetens och som vill börja arbeta som pedagog inom kulturskolan. Kursen vänder sig även till dig som redan arbetar inom kulturskolan och som behöver fortbildning och till dig som är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog.

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge en förståelse för pedagogiska och didaktiska perspektiv relevanta för kulturskolan och dess fokus på barns och ungas konstnärliga utveckling och sociala fritidslärande i ett senmodernt och digitaliserat samhälle. Kursen behandlar lärande och undervisning utifrån barns och ungas perspektiv där fokus läggs på social kommunikation som en förutsättning för kulturellt och konstnärligt lärande.

I kursen ställs kulturskolans verksamhet i relation till skolans och förskolans estetiska undervisning, liksom till frågor om olika typer av kontextuella förutsättningar för lärande inom området. I kursen behandlas olika teorier med relevans för en tillgänglig och inkluderande kulturskola, såsom bildningsteorier, social, relationell och kritisk pedagogik, interkulturell pedagogik, fritidslärande, konstpedagogik samt museipedagogik.

I kursen ingår fyra stycken heldagsträffar på campus i Göteborg. Övrig undervisning är nätbaserad och innehåller bland annat eget arbete, föreläsningar och workshops beroende på lärarnas upplägg för kurserna.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165hp (33 %). Förtur (OBS! Ej platsgaranti) ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet, där rangordning sker baserat på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Att studera är tidskrävande

Det är bra att tänka på att en kurs på 7,5 högskolepoäng (hp) motsvarar 10 studietimmar per vecka. 15 hp är lika med 20 timmar och 30 hp kräver 40 timmar per vecka.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler