Göteborgs universitet
Bild
Bilde på operaföreställning
Foto: Johan Wingborg

Scenkonst

Utbildningar inom scenkonst på både kandidat- och masternivå finns med flera olika inriktningar vid Högskolan för scen och musik. Här kan du också utbilda dig till lärare i ämnet teater, eller gå fristående kurser inom scenkonst. Här finns också såväl forskarutbildning som senior forskning inom Scenisk gestaltning och Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. Ämnet teaterstudier läser du vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.