Göteborgs universitet
Bild
Bild ur musikalen Into the Woods, våren 2023
Into the Woods, maj 2023
Foto: Johan Wingborg

Scenkonst

Utbildningar inom scenkonst på både kandidat- och masternivå finns med flera olika inriktningar vid Högskolan för scen och musik. Här kan du också utbilda dig till lärare i ämnet teater, eller gå fristående kurser inom scenkonst. Här finns också såväl forskarutbildning som senior forskning inom Scenisk gestaltning och Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. Ämnet teaterstudier läser du vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.

Våra lärare

Vi har samlat listor med pedagoger och experter inom våra olika utbildningsområden! Här hittar du lärarens namn, kontaktuppgifter och en länk till deras personliga presentation.

Högskolans historia

Högskolan för scen och musik bildades 1 juli 2005 genom att dåvarande Musikhögskolan, Operahögskolan och Teaterhögskolan gick samman i en institution. Men både musikutbildningarna och de sceniska utbildningarna, inklusive lärarutbildningarna inom dessa områden, har en lång historia i Göteborg.