Bild
Musikstudenter framträder i ett amerikana-band
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Avancerat samspel och improvisation

Kurs
MVK309
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15314
Ansökan stängd

Kort om kursen

Är ni ett band eller en ensemble som vill utvecklas tillsammans och bli bättre på improvisation? I den här kursen får ni fördjupa er i processerna som ingår i en aktiv spelsituation och utvecklas som improviserande musiker.

Om utbildningen

Ni ska vara minst tre och max sex personer i bandet. I undervisningen deltar läraren också som musiker. Tonvikten ligger på improvisation, musikalisk kommunikation och konstnärlig gestaltning. Under kursen får du personlig feedback och får samtala kring det musikaliska innehållet.

Ett syfte med kursen är att du ska kunna identifiera din egen roll och funktion i en ensemble. Du övar dig på att agera kreativt och på att bli mottaglig för idéer och instruktioner i det konstnärliga gestaltningsarbetet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i form av 15 hp inom konstnärligt kandidatprogram i musik eller 15 hp inom lärarprogram med inriktning musik alternativt motsvarande kunskaper och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

Instruktioner för ansökan

OBS! Du söker enskilt, men antagning sker endast som färdig ensemble. Efter sista anmälningsdag får du via e-post frågan vilka du söker tillsammans med. Enskilda sökanden antas inte.

Urval

Urvalet grundas på dokumenterad scenisk och musikalisk färdighet. Ansökan ska kompletteras med en skriftlig bilaga med ingående beskrivning av tidigare erfarenheter inom improvisation och ensemblespel på hög konstnärlig nivå. De sökande rangordnas utifrån lärarens samlade bedömning av färdighetsnivån. Ansökan anses ej komplett utan ovan nämnda dokumentation.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på svenska och, vid behov, på engelska.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler