Göteborgs universitet
Video (2:52)
"Lätt att söka stipendier"
Bild
En student spelar fiol
Länkstig

Stipendier vid Högskolan för scen och musik

Som studerande vid Högskolan för scen och musik har du stora möjligheter att söka och få stipendier för vidareutveckling av konstnärliga och pedagogiska färdigheter. Det kan handla om sommarkurser, privatlektioner eller resor i samband med en masterclass. Undantagsvis kan det även gälla instrumentinköp, material eller utrustning som har med utbildningen att göra. Totalt fördelar och förmedlar vi ungefär tre miljoner kronor per år. Omkring femtio olika stiftelser bidrar till verksamheten, och förutom stipendierna tar skolan emot ytterligare närmare två miljoner kronor i bidrag till verksamheten. Du har dessutom möjlighet att söka andra stipendier, som fördelas av universitetet.

Video (3:28)
Lupot-violinen