Göteborgs universitet
Bild
Skådespelarstudenter "Død Øver Eliten" 2021
Foto: Maja Kristin Nylander
Länkstig

Studera hos oss

Högskolan för scen och musik erbjuder utbildningar på både kandidat- och masternivå inom musik och scenkonst, med många olika inriktningar. Vi har också utbildningar för ämneslärare i musik, teater och dans, samt forskarutbildning.

Ansök till våra utbildningar

Fristående kurser start våren 2022
Sök september – oktober 2021

Fristående kurser sommar 2023
Sök februari – mars 2023

Konstnärliga program start hösten 2023
Sök december 2021 – januari 2023

Ämneslärarutbildningar i dans, musik och teater start hösten 2023
Sök mars – april 2023

Fristående kurser hösten 2023
Sök mars – april 2023

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten.

Mer information hittar du på sidan Våra lokaler