Bild
Barngrupp trängs och har roligt med att posa för kameran
Foto: Birgitta Mannerström-Molin
Länkstig

Kulturskolans didaktik: musik

Kurs
KSDI52
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15304

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill bygga på med den pedagogiska kunskap som behövs för kulturskolan. Du har konstnärlig kompetens, arbetar redan inom kulturskolan eller är student på en konstnärlig utbildning. Kursen ges med inriktningarna "Instrumentalundervisning i grupp", "Orkesterspel i klassisk musik" eller "Körsång med barn och unga".

Om utbildningen

Kultuskolans aktörer efterfrågar möjlighet till fortbildning på kulturskoledidaktik i gruppundervisning för musik. Kursen erbjuds med tre olika inriktningar. 

Inriktning instrumentalundervisning i grupp

Alla instrumentgrupper och genreuttryck möts kring didaktiska grepp i gruppundervisning. Med hela kroppen och alla sinnen, med gehörsmetoder, med improvisation och komposition ges flexibla ingångar till undervisning i syfte att kunna möta alla barn. Metoder för hur du från start kan kombinera att läsa och skriva noter med gehörsspel fördjupar den pedagogiska utmaningen att ge eleven verktyg att stå på egna ben och äga sitt eget spel och skapande från start. Övningsteknik, ett ofta bortglömt lärmoment tas upp. Vygotskijs teoretiska perspektiv på fantasi och kreativitet i barndomen samt den proximala utvecklingszonen lägger grunden till en förståelse för lärande som kan inkludera alla barn i instrumentalspel i grupp, där lika och olika kan mötas med spel på olika nivåer. Lärare är Camilla Sarner (kursansvarig), Mia Marine, Anders Hagberg, Daniel Berg och Jörgen Berg.

Inriktning orkesterspel i klassisk musik

Orkesterspel i klassisk musik med influenser från olika folkmusiktraditioner. Ron Davis Alvarez är lärare och han grundar sin kulturskoledidaktik i El Sistemas arbetssätt vilket i sig anammar såväl kunnande från Suzuki, Dalcroze samt exempel med erfarenheter från orkesterskolor världen över. Influenser från olika världsdelar och traditioner ger nyskapande ingångar i en traditionsrik genre. Med spel, rörelse, sång, peer-learning, sociala, emotionella moment ges grunderna för ett lustfyllt sätt att spela orkester från nybörjarnivå till avancerad nivå.

Inriktning körsång med barn och unga

Med en satsning på att stärka kulturskolans gruppundervisning med mer körsång från unga år till gymnasiet ges denna kurs med specifikt fokus på sång och barnrösten. Alla barns rätt till sin röst lägger en ideologisk grund att ge alla barn chans att erövra sin röst och uppleva gemenskapen i en kör. Birgitta Mannerström-Molin, är kördirigent och sångpedagog på riksnivå. Med lång erfarenhet av att bygga upp körverksamheter på hög nivå, genomföra stora nyskrivna körverk i kulturskola, i Svenska kyrkan, i uppbyggnaden av El Sistema, samt Side by Side-lägret har Birgitta lång erfarenhet av ett inkluderande arbetssätt för kulturskolan. 

Kursen tar sitt avstamp i de nationella kulturpolitiska målen för kulturskolan samt aktuell skandinavisk musikpedagogisk forskning om kulturskolan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och minst 90 hp konstnärlig utbildning inom musikområdet på grund- och fortsättningsnivå eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165hp. Förtur (OBS! Ej platsgaranti) ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet, där rangordning sker baserat på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Att studera är tidskrävande

Det är bra att tänka på att en kurs på 7,5 högskolepoäng (hp) motsvarar 10 studietimmar per vecka. 15 hp är lika med 20 timmar och 30 hp kräver 40 timmar per vecka.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler