Bild
Lärare med gitarr i klassrum med elever
Länkstig

Ackompanjemang i klassrummet

Kurs
MVKP61
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
67%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-35301
Ansökan stängd

Kort om kursen

Denna kurs vänder sig i första hand till dig som har en konstnärlig utbildning i musik och vill vidga din kompetens mot musikundervisning i den svenska skolan.

Om utbildningen

Du får lära dig kunskaper och färdigheter som är nödvändiga i arbetet som musiklärare, till exempel att sjunga till eget ackompanjemang på gitarr och piano, transponera musik till tonarter som passar elevgruppen samt leda musicerande från gitarr och piano i olika stilar. Ett didaktiskt förhållningssätt genomsyrar kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundlärarutbildning med valbart område musik eller 45 hp musik eller motsvarande.

Från HT 2022 gäller: Grundlärarutbildning, avslutad eller oavslutad, med godkänd inriktningkurs i musik om 30 hp alternativt 45 hp musik eller motsvarande.

Urval

50% av platserna tillsätts utifrån högskolepoäng inom ämnet musik och 50% av platserna tillsätts utifrån högskolepoäng inom lärarutbildning

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av workshops, seminarier, föreläsningar och nätbaserade uppgifter, och sker helt på distans.

Lokaler

På grund av arbetet med att bygga ett nytt hus för hela Konstnärliga fakulteten behöver Högskolan för scen och musik flytta till ersättningslokaler. Flyttprocessen inleds under 2022.

Läs mer om lokaler