Göteborgs universitet
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Nätverk och samverkan

Följande nätverk och organisationer samarbetar vi med.

Dramaforskning i Sverige

Drama- och teaterforskningsnätverk i Sverige där aktuell och pågående forskning i relation till undervisning presenteras och diskuteras på konferensen DiS, Dramaforskning i Sverige varje år.

EAS – European association for music in schools

eas-music.org

ISME – International Society for Music Education

isme.org

NEÄL – Nätverket Estetiska Ämnen i Lärarutbildningen

Nätverket riktar sig till institutioner och individer som arbetar med eller har ett intresse för estetiska ämnen och lärprocesser i lärarutbildningar eller andra pedagogiska utbildningar. Det startade 2016 och arrangerar en konferens årligen.
neäl.se

NIFTI – Network for Intersectional Feminist Transdisciplinary Inquiry

Detta nätverk upprättas under våren 2019 i syfte att samla forskare från Konstnärliga fakulteten – samt att främja ny forskning inom fakulteten – i skrivarretreats, skrivarworkshops för stipendiater och symposier i form av tankesmedjor där man kan dela med sig av pågående arbeten.

NKFM – Nationellt Nätverk för Konstnärlig Forskning i Musik

Centralt för nätverket är återkommande möten där den musikaliska konstnärliga praktiken och anslutande forskningsfrågor står i centrum. Nätverksmötena centreras kring konstnärligt utforskande musikaliska presentationer samt workshops, konserter och installationer.

NNMPF – Nordiskt nätverk för musikpedagogisk forskning (Nordic Network of Research in Music Education)

nnmpf.org

NOFOD – Nordic forum for dance research 

nofod.org