Göteborgs universitet
Bild
Foto: Ester Zetterlund

Lärarutbildningar

Program och kurser för lärare till gymnasieskolan, grundskolan samt kulturskolan och vuxenutbildning med inriktning mot dans, musik och teater finns på Högskolan för scen och musik. Våra lärarutbildningar kännetecknas av den unika miljön som Konstnärliga fakulteten erbjuder med närhet till konstnärliga utbildningar och konstnärlig forskning såväl som pedagogisk forskning inom konstarterna.

Våra lärare

Vi har samlat listor med pedagoger och experter inom våra olika utbildningsområden! Här hittar du lärarens namn, kontaktuppgifter och en länk till deras personliga presentation.

Högskolans historia

Högskolan för scen och musik bildades 1 juli 2005 genom att dåvarande Musikhögskolan, Operahögskolan och Teaterhögskolan gick samman i en institution. Men både musikutbildningarna och de sceniska utbildningarna, inklusive lärarutbildningarna inom dessa områden, har en lång historia i Göteborg.