Bild
Skådespelarstudenter i ring diskuterar
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Ledarskap och konflikthantering i sceniska grupper

Kurs
MVKP24
Grundnivå
4,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
33%
Undervisningstid
Eftermiddag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15345
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill få kunskaper i att leda grupper för produktioner inom musik, teater och dans, både i skola och kulturliv. Här får du lära dig att anpassa ditt ledarskap efter din ensembles behov och att hantera konflikter med hjälp av konflikthanteringsmetoden Nonviolent communication. Kursen ger dig praktiska verktyg och ett språk du konkret kan använda dig av i ditt ledarskap.

Om utbildningen

I sceniska produktioner och konstnärliga processer sätts ofta tålamodet på prov när många olika delar i produktionen ska sättas samman under tätt samarbete. Den här kursen behandlar ledarskap och konflikthantering i sceniska grupper utifrån praktiska övningar och teoretiska perspektiv.  

Du fördjupar din förståelse för grupputveckling, ledarskap och kommunikation och tränar på att anpassa ditt ledarskap efter gruppens behov. Vidare lär du dig att förstå och praktiskt tillämpa Nonviolent communication, en metod för kommunikation och konflikthantering.  

Utifrån rollspel, gestaltande övningar, hemuppgifter och reflektioner i grupp utvecklar du olika perspektiv på ledarskapet i en konstnärlig grupprocess och lär dig hantera konflikterna som uppstår längs vägen.

Under utbildningen undersöks samspelet mellan ledare och grupp; dels analyseras sceniska grupper som helhet, dels gruppers olika individer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst 15 hp inom pedagogiskt eller konstnärligt område.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Former för undervisning:

  • Seminarier
  • Workshops
  • Rollspel
  • Gestaltande övningar
  • Diskussion och reflektion i grupp
  • Hemuppgifter

Undervisningsspråk: svenska

Under höstterminen 2023 ges kursen på torsdagar under kvällstid.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler