Göteborgs universitet
Navigate to video: Bli pedagog i kulturskolan
Video (0:52)
Bli pedagog i kulturskolan
Bild

Kulturskolepedagog

Ta chansen att utvecklas som konstnär i mötet med barn och unga! Ge vidare det du är intresserad av till andra! Utbildningen till kulturskolepedagog är särskilt för dig som är aktiv inom en konstform och vill börja arbeta inom kulturskolan. Kunniga pedagoger är efterfrågade. Många av landets kulturskolor behöver både nyanställa och vidareutbilda medarbetare för att klara sitt nya, viktiga uppdrag: att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola.

Kulturskolepedagogen är för dig som: 

  • är verksam som konstnär och vill arbeta i kulturskolan.
  • har en konstnärlig utbildning och vill bygga på för att jobba i kulturskolan.
  • redan jobbar i kulturskolan och vill fördjupa din kompetens och bemöta kulturskolans nya uppdrag.
Foto: Natalie Greppi

Hur fungerar det?

Rekommenderad studiegång för att läsa hela utbildningen på helfart

Utbildningen kulturskolepedagog består i sin helhet av 90 högskolepoäng vilket motsvarar tre terminers studier på heltid. Vill du läsa hela utbildningen har vi en rekommenderad studiegång du bör följa. Den är upplagd så att du ska få progression i kurserna och kunna fullfölja utbildningen.

Utbildningen på halvfart

Självklart kan du också välja att studera på halvfart. Om du planerar att fullfölja hela utbildningen är det viktigt att komma ihåg att praktikkurserna aldrig går att läsa ensam. Välj därför 15-poängspaketen som är en del av den rekommenderade studiegången för helfartsstudier.

Enskilda kurser

Vill du enbart läsa en eller ett fåtal av kurserna som fortbildning väljer du fritt bland kursutbudet.

Om kulturskolepedagogen

Utbildningen i kulturskolepedagog är en del av den nationella satsningen Kulturskoleklivet.

Läs mer om Kulturskoleklivet på Kulturrådets hemsida

Rekommenderad studiegång

För hela utbildningen på 90 högskolepoäng (hp) på helfart. OBS! Här hittar också alla enskilda kurser.

Du läser 30 hp per termin under tre terminer. Vi har delat in de tre terminerna i del A, B och C. Du kan själv välja om du vill börja med del A eller del B. Del A startar på höstterminen och del B på vårterminen. När du har läst både del A och B läser du sista terminen – del C.

Del A – hösttermin

Börjar du utbildningen på höstterminen läser du först del A (sedan del B kommande vårtermin).

Du söker samtliga tre kurser i del A på antagning.se. Didaktik och praktik-kursen söker du med din konstnärliga inriktning. I del A ingår följande kurser:

Enskilda kurser – hösttermin

Observera att dessa kurser även ingår i 15 hp-paketen Kulturskolans didaktik och praktik med respektive konstnärlig inriktning. 

Foto: Natalie Greppi

Del C – hösttermin

Först när du har läst både del A och B kan du läsa del C, där det ingår ett självständigt projektarbete. För tillfället planeras del C att endast gå på höstterminerna.

Du söker samtliga tre kurser i del C på antagning.se. I del C väljer du ingen specifik konstnärlig inriktning eftersom kurserna är tvärkonstnärliga. I del C ingår följande kurser:

Foto: Natalie Greppi

Del B – vårtermin

Vill du börja utbildningen på vårterminen läser du först del B (sedan del A kommande hösttermin). 

Du söker samtliga tre kurser i del B på antagning.se. Det är i didaktik-kursen du söker med din konstnärliga inriktning. I del B ingår följande kurser:

Enskild kurs – vårtermin

Observera att denna kurs även ingår i Kulturskolans didaktik och praktik: tvärkonstnärligt arbete (15 hp). 

Tvärkonstnärlig didaktik i kulturskolan (7,5 hp)

Foto: Natalie Greppi
Foto: Natalie Greppi
Navigate to video: Claudia Müller, musikpedagog
Video (2:08)
Claudia Müller, musikpedagog
Navigate to video: Martin Hansson, drama- och teaterpedagog
Video (2:01)
Martin Hansson, drama- och teaterpedagog
Navigate to video: Pernilla Dahlstrand, danspedagog
Video (1:56)
Pernilla Dahlstrand, danspedagog

Behörighet, reell kompetens och förtur

Behörighet

Grundläggande behörighet

Alla kurser kräver att du har grundläggande behörighet för högskolestudier. Det finns flera olika sätt att uppnå grundläggande behörighet. På sidan Vad är behörighet? hittar du information om vilka vägar som finns att gå för att få grundläggande behörighet.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet krävs ofta särskild behörighet i form av minst 90 högskolepoäng konstnärlig utbildning inom kursens inriktning. Alla kurser med ämnesinriktning och även vissa ämnesövergripande kurser kräver särskild behörighet.

Se specifik kurssida för förkunskapskrav.

Reell kompetens

Om du saknar konstnärlig utbildning på högskolenivå om 90 högskolepoäng kan du ansöka om reell kompetens. Du kan bli beviljad reell kompetens om du uppvisar motsvarande förkunskaper genom exempelvis annan relevant konstnärlig utbildning, yrkeserfarenhet inom området eller konstnärliga färdigheter och förmågor. 
Reell kompetens – en annan väg till behörighet

En ansökan om reell kompetens ska innehålla:

  1. studieintyg/kursbevis/diplom från relevanta konstnärliga utbildningar och yrkeserfarenheter. Ladda upp intyg på antagning.se.
  2. ett konstnärligt arbetsprov. Arbetsprovet laddar du upp i SlideRoom.

Ansökan om reell kompetens ska vara inkommen senast en vecka efter sista anmälningsdag.

Konstnärligt arbetsprov:

Arbetsprovet ska visa din konstnärliga kompetens inom kursens inriktning (bild och form, dans, musik, slöjd och hantverk, teater eller allmän konstnärlig inriktning). Vi vill se ditt konstnärliga uttryck, dina tekniska färdigheter samt din konstnärliga idé- och gestaltningsförmåga. Visa upp både djup och bredd. Materialet du väljer ska vara aktuellt.

Arbetsprovet ska bestå av 1–5 filer, antingen bilder, ljudfiler eller videofiler, det som passar din konstform bäst. Eventuellt videomaterial bör vara cirka 15 minuter långt.
 
En ansökan inom film och foto samt bild och form ska även ha med en reflekterande text:
En kort beskrivning av kontexten för dina arbetsprover och din process. Skriv ner dina tankar kring materialet där du reflekterar kring arbetet utifrån begrepp som intention – resultat, metod och estetiska avvägningar. Beskriv också hur du placerar in ditt arbete i en vidare konstnärlig och samhällelig kontext. Högst 6000 tecken.

Förtur

Förtur (men inte platsgaranti) ges till sökande som redan läser en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet. Rangordning baseras på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet.