Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Video (0:52)
Bli pedagog i kulturskolan
Bild

Kulturskolepedagog

Utbildningen till kulturskolepedagog är särskilt för dig som är aktiv inom en konstform och som vill börja arbeta inom kulturskolan. Kunniga pedagoger är efterfrågade. Många av landets kulturskolor behöver både nyanställa och vidareutbilda medarbetare för att klara sitt nya, viktiga uppdrag: att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola. Ta chansen att utvecklas som konstnär i mötet med barn och unga! Ge vidare det du är intresserad av till andra!

OBS! Studierna är mestadels på distans. Du förväntas dock vara i Göteborg vid några tillfällen för vissa praktiska moment.

Utbildningen riktar sig till dig som: 

 • arbetar i kulturskolan och behöver fortbildning.
 • har en konstnärlig utbildning, eller är verksam som konstnär och som vill börja jobba inom kulturskolan.
 • är verksam inom nya konstnärliga uttryck, konstformer som inte sedan tidigare finns på kulturskolan.
 • är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog.
Video (2:08)
Claudia Müller, musikpedagog
Video (2:01)
Martin Hansson, drama- och teaterpedagog
Video (1:56)
Pernilla Dahlstrand, danspedagog

Läs hela utbildningen eller delar – så funkar det

Hela utbildningen omfattar 90 högskolepoäng, motsvarande tre terminers helfartsstudier. Du ansöker till en termin i taget – vill du läsa hela utbildningen behöver du ansöka på nytt inför varje termin. Du kan läsa kurspaket på helfart eller halvfart, eller enskilda kurser på kvartsfart.  
Undervisningen sker till största delen på distans, med några träffar per termin på Göteborgs universitet. 

Observera! Om du har läst en kurs kan du vid ett senare tillfälle inte söka till ett kurspaket där just den kursen ingår. Du behöver alltså planera dina studier om du vill läsa enskilda kurser och kurspaket blandat.

Inriktningar

Utbildningen ges med följande konstnärliga inriktningar:

 • Bild och form
 • Dans
 • Film och foto
 • Musik
 • Scenkonst med inriktning teater
Foto: Natalie Greppi

Behörighet och urval

Alla kurser och kurspaket kräver att du har grundläggande behörighet för högskolestudier.   
Generellt krävs även särskild behörighet i form av minst 90 hp konstnärlig utbildning inom kursens område. Läs om vad som krävs för just den utbildning du är intresserad av på den specifika kurspaket- eller kurssidan.

Följande kurser kräver endast grundläggande behörighet:

 • Kulturskolans pedagogik 1 & 3
 • Barn och ungas rätt till delaktighet i samhälle, kultur och kulturskola

Reell kompetens 

Om du inte har konstnärligt utbildning på högskolenivå kan du ansöka om reell kompetens.

Reell kompetens kan beviljas om du uppvisar motsvarande förkunskaper genom exempelvis annan relevant utbildning, yrkeserfarenhet eller konstnärliga färdigheter och förmågor. Bedömningen baseras både på din ansökan och ditt arbetsprov.

Du ansöker om reell kompetens i samband med att du gör din ansökan.
Läs om behörighet och reell kompetens.

Tänk på att du måste ansöka om reell kompetens vid varje enskild ansökningsomgång då en ansökan och beslut om reell kompetens enbart gäller vid ett tillfälle.

Urval

Till alla kurspaket och de flesta av kurserna baseras urvalet på arbetsprover. Du ser vilket urval respektive utbildning har under de specifika kurspaket- och kurssidorna.   
Förtur (ej platsgaranti) ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet, där rangordning sker baserat på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet.

Foto: Natalie Greppi

Arbetsprov för utbildningar inom Kulturskoleklivet

Till samtliga kurspaket och de flesta fristående kurserna inom Kulturskoleklivet baseras urvalet på arbetsprover. Vilket urval en viss kurs har kan du läsa om på den kursens webbsida.

Arbetsprover måste skickas in för varje enskild kurs eller kurspaket du söker.

OBS! Du som redan är student inom Kulturskolelivet vid Göteborgs universitet behöver inte ansöka med arbetsprover mer än en gång. Studenter med en påbörjad utbildning inom Kulturskoleklivet har förtur och rangordningen baseras istället på antal poäng du har varit registrerad på inom Kulturskoleklivets kurser vid Göteborgs universitet.

Arbetsprovsinstruktioner

Arbetsprovet ska visa din konstnärliga kompetens inom kursens inriktning (bild och form, dans, musik, scenkonst inriktning teater eller allmän konstnärlig inriktning). Vi vill se ditt konstnärliga uttryck, dina tekniska färdigheter samt din konstnärliga idé- och gestaltningsförmåga. Visa upp både djup och bredd.

Arbetsprovet ska bestå av: 

 1. Konstnärliga arbetsprover: 1–5 filer, antingen bilder, ljudfiler eller videofiler, det som passar din konstform bäst. Eventuellt videomaterial bör vara cirka 15 minuter långt. 
 2. Anmälningsnummer från antagning.se: För att kunna skicka in ditt arbetsprov måste du vara anmäld till kursen på antagning.se. Ditt anmälningsnummer hittar du på Mina sidor på antagning.se och det består av 8 siffror.
 3. Endast för utbildningar inom film och foto: Förklarande text: En kort beskrivning av kontexten för dina arbetsprover och din process. Skriv ner dina tankar kring materialet där du reflekterar kring arbetet utifrån begrepp som intention – resultat, metod och estetiska och etiska avvägningar. Beskriv också hur du placerar in ditt arbete i en vidare konstnärlig och samhällelig kontext. Max 6000 tecken.

Skicka in ditt arbetsprov 

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom.  

SlideRoom stänger vid midnatt (centraleuropeisk tid) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom. Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det tar tid att ladda upp filer och det är ditt ansvar att slutföra din ansökan i tid.

OBS! Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.