Göteborgs universitet
Video (0:52)
Bli pedagog i kulturskolan
Bild

Kulturskolepedagog

Ta chansen att utvecklas som konstnär i mötet med barn och unga! Ge vidare det du är intresserad av till andra! Utbildningen till kulturskolepedagog är särskilt för dig som är aktiv inom en konstform och vill börja arbeta inom kulturskolan. Kunniga pedagoger är efterfrågade. Många av landets kulturskolor behöver både nyanställa och vidareutbilda medarbetare för att klara sitt nya, viktiga uppdrag: att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola.

En komplett utbildning till kulturskolepedagog för dig som: 

 • är verksam som konstnär och vill arbeta i kulturskolan.
 • har en konstnärlig utbildning och vill bygga på för att jobba i kulturskolan.

I kurserna lär du dig den pedagogiska kompetensen för att kunna undervisa ditt ämne i kulturskolan. För att bli kulturskolepedagog behöver du läsa sammanlagt 90 högskolepoäng och du väljer själv i vilken takt och ordning du läser kurserna. Kurserna ges i ett rullande schema på höst- respektive vårtermin. 

OBS! Studierna är mestadels på distans. Du förväntas dock vara i Göteborg för ett antal obligatoriska campusträffar för vissa praktiska moment.

Följande kurser behöver du för att bli kulturskolepedagog (90 högskolepoäng)

Hösttermin

 • Kulturskolans didaktik och praktik, del A (15 hp)
 • Kulturskolans pedagogik: pedagogisk grund (7,5 hp)
 • Barns och ungas rätt till delaktighet i samhälle, kultur och kulturskola (7,5 hp)

Vårtermin

 • Kulturskolans didaktik och praktik, del B (15 hp)
 • Kulturskolans didaktik: tvärkonstnärlig samverkan i projektform (7,5 hp)
 • Kulturskolans pedagogik: specialpedagogik och social inkludering (7,5 hp)

Höst- eller vårtermin

 • Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik (15 hp)
 • Kulturskolans samverkan med andra aktörer (7,5 hp)
 • Kulturskolans pedagogik: kulturskolerelevant teori (7,5 hp)

  Fortbildning för dig som arbetar i kulturskolan

  Jobbar du redan i kulturskolan kan du välja fritt bland utbudet av kurser för att fördjupa din kompetens och bemöta kulturskolans nya uppdrag.

  Ämnesinriktningar

  • Bild och form
  • Dans
  • Foto och film
  • Musik
  • Teater

  Kursutbud hösten 2023

  Ansökningsperioden är 15 mars – 17 april 2023

  Rekommenderade studiegångar hösttermin 2023 (30 högskolepoäng)

  Variant 1

  • Kulturskolans didaktik och praktik med en av inriktningarna bild och form, dans, foto och film, musik eller teater (15 hp)
  • Kulturskolans pedagogik: pedagogisk grund (7,5 hp)
  • Barns och ungas rätt till delaktighet i samhälle, kultur och kulturskola (7,5)

  Variant 2

  • Kulturskolans pedagogik: kulturskolerelevant teori (7,5 hp)
  • Kulturskolans samverkan med andra aktörer (7,5 hp)
  • Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik (15 hp)
  Video (2:08)
  Claudia Müller, musikpedagog
  Video (2:01)
  Martin Hansson, drama- och teaterpedagog
  Video (1:56)
  Pernilla Dahlstrand, danspedagog

  Behörighet, reell kompetens och förtur

  Behörighet

  Alla kurser och kurspaket kräver att du har grundläggande behörighet för högskolestudier. Utöver grundläggande behörighet krävs oftast även särskild behörighet i form av minst 90 högskolepoäng konstnärlig utbildning inom kursens område. Vad som krävs för den enskilda kursen kan du läsa på kursens sida.

  Det finns flera olika sätt att uppnå grundläggande behörighet. På sidan Vad är behörighet? hittar du information om vilka vägar som finns att gå för att få grundläggande behörighet.

  Reell kompetens

  Om du saknar konstnärlig utbildning på högskolenivå om 90 högskolepoäng kan du ansöka om reell kompetens. Du kan bli beviljad reell kompetens om du uppvisar motsvarande förkunskaper genom exempelvis annan relevant konstnärlig utbildning, yrkeserfarenhet inom området eller konstnärliga färdigheter och förmågor. 
  Reell kompetens – en annan väg till behörighet

  En ansökan om reell kompetens ska innehålla:

  1. studieintyg/kursbevis/diplom från relevanta konstnärliga utbildningar och yrkeserfarenheter. Ladda upp intyg på antagning.se.
  2. ett konstnärligt arbetsprov. Arbetsprovet laddar du upp i SlideRoom.

  Ansökan om reell kompetens ska vara inkommen senast en vecka efter sista anmälningsdag.

  Konstnärligt arbetsprov:

  Arbetsprovet ska visa din konstnärliga kompetens inom kursens inriktning (bild och form, dans, musik, teater eller allmän konstnärlig inriktning). Vi vill se ditt konstnärliga uttryck, dina tekniska färdigheter samt din konstnärliga idé- och gestaltningsförmåga. Visa upp både djup och bredd. Materialet du väljer ska vara aktuellt.

  Arbetsprovet ska bestå av 1–5 filer, antingen bilder, ljudfiler eller videofiler, det som passar din konstform bäst. Eventuellt videomaterial bör vara cirka 15 minuter långt.
   
  En ansökan inom film och foto samt bild och form ska även ha med en reflekterande text:
  En kort beskrivning av kontexten för dina arbetsprover och din process. Skriv ner dina tankar kring materialet där du reflekterar kring arbetet utifrån begrepp som intention – resultat, metod och estetiska avvägningar. Beskriv också hur du placerar in ditt arbete i en vidare konstnärlig och samhällelig kontext. Högst 6000 tecken.

  Förtur

  Förtur (men inte platsgaranti) ges till sökande som redan läser en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet. Rangordning baseras på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet.