Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Video (0:52)
Bli pedagog i kulturskolan
Bild

Kulturskolepedagog

Ta chansen att utvecklas som konstnär i mötet med barn och unga och möjligheten att ge vidare det du är intresserad av till andra! Utbildningen till kulturskolepedagog är särskilt för dig som är aktiv inom en konstform och som vill börja arbeta inom kulturskolan. Utbildningen är flexibel för att passa dig oavsett var du bor eller om du jobbar vid sidan av studierna. Du kan läsa på helfart, halvfart eller plocka enstaka kurser. Undervisningen sker till största delen på distans.

Kunniga pedagoger är efterfrågade på många av landets kulturskolor. De behöver både nyanställa och vidareutbilda medarbetare för att klara sitt nya, viktiga uppdrag: att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola.

Den här utbildningen vänder sig till dig som redan har den konstnärliga kompetensen och som vill bygga på med den pedagogiska kunskap som behövs för kulturskolans verksamhet.

Utbildningen är ett paket av fristående kurser på totalt 90 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre terminers helfartsstudier. Undervisningen sker till största delen på distans, med ett fåtal träffar per termin på Göteborgs universietet.

Läs hela paketet eller delar – så funkar det

Hela utbildningen omfattar 90 högskolepoäng, motsvarande tre terminers helfartsstudier. Du kan läsa på helfart, halvfart eller välja enstaka kurser. Det går bra att plocka enstaka kurser ur termin 2 eller 3 utan att ha läst de föregående terminerna innan, undantaget är Självständigt projektarbete i kulturskoledidaktik (KSSA20).

Läs på halvfart – 15 hp

Du som vill läsa på halvfart våren 2021 kan söka följande kurspaket. 

Läs enstaka kurser – från 7,5 hp

Du som vill läsa enstaka kurser kan söka en eller flera av kurserna som ingår i kurspaketet. De är på 7,5 hp vardera (motsvarande kvartsfart) och de går parallellt under hela terminen.

Det går inte att läsa flera inriktningnar samtidigt – då krockar undervisningen. Det går inte heller att läsa endast praktikkursen. 

Inriktningar

Utbildningen ges i följande olika konstnärliga inriktningar:

  • Bild och form
  • Dans
  • Foto och film
  • Musik
  • Scenkonst med inriktning teater

Särskilt för dig som redan är duktig på en konstform

Utbildningen riktar sig särskilt till dig som:

  • arbetar i kulturskolan och behöver fortbildning
  • har en konstnärlig utbildning, eller är verksam som konstnär och som vill börja jobba inom kulturskolan
  • är verksam inom nya konstnärliga uttryck, konstformer som inte sedan tidigare finns på kulturskolan
  • är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog.

Förtur till kurser om du tidigare läst Kulturskolepedagog

Förtur ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet. Du behöver ansöka och lämna in arbetsprover igen, men det går bra att återanvända samma prover som du hade när du blev antagen första gången. Proverna måste laddas upp på nytt i årets omgång i SlideRoom.

Observera att förtur inte innebär platsgaranti. Vid konkurrens om platserna baseras rangordningen på de inskickade arbetsproverna.

Foto: Natalie Greppi
Foto: Natalie Greppi
Foto: Natalie Greppi
Foto: Natalie Greppi
Foto: Natalie Greppi

Behörighet

För kursen Kulturskolans pedagogik 1–3 krävs endast grundläggande högskolebehörighet.

För de andra kurserna i paketet behöver du utöver grundläggande högskolebehörighet även ha konstnärlig kompetens motsvarande 90 högskolepoäng exempelvis inom bild, dans, teater och drama, film, foto, ljudproduktion, musik, poesi eller slöjd.

Om du inte har akademiska poäng men har uppnått motsvarande kunskap på annat sätt, till exempel genom att arbeta inom en konstform, kan du bli behörig genom så kallad reell kompetens. Då får du styrka din behörighet på annat sätt, bland annat genom det arbetsprov du skickar in.

Glöm inte att du själv måste begära att få din kompetens prövad i samband med att du ansöker, annars riskerar du att din ansökan stryks på grund av att du saknar behörighet. 

Blankett för att begära prövning av reell kompetens på antagning.se

Arbetsprover

Om du endast söker kursen Kulturskolans pedagogik 1–3 krävs inga arbetsprover. 

Om du söker någon av de andra kurserna i paketet måste du lämna in ett arbetsprov som visar din konstnärliga kompetens. Vi vill också ha en personlig motivering till varför du vill gå kursen och ett CV.

Tidigare pedagogisk erfarenhet är meriterande. Bifoga arbetsgivarintyg för att styrka denna.

Göteborgs universitet använder sig av en extern tjänst SlideRoom för hantering av arbetsprover. Titta in på SlideRoom.

Skicka in arbetsproven i god tid. Det kan ta lång tid att ladda upp filer i SlideRoom så det är mycket viktigt att du börjar ladda upp i god tid innan stängning. SlideRoom stänger vid midnatt sista inlämningsdag och därefter går det inte att skicka in. Det går inte att komplettera i efterhand om du inte hinner skicka in innan midnatt.

Mer information om arbetsprover

Utbildningens innehåll

Att vara pedagog i kulturskolans skiljer sig från att vara lärare i skolan. Kulturskolan har ett annat uppdrag och andra förutsättningar. Kulturskolan står också inför nya utmaningar: att bli mer inkluderande, möta nya målgrupper och ge barn över hela landet tillgång till en likvärdig kulturskola.

Den här utbildningen utgår från kulturskolans särskilda uppdrag, där barn och unga frivilligt deltar i lärande på sin fritid. Du kommer att få verktyg för undervisning i grupp, med utveckling och progression för deltagare i olika åldrar. Vi ställer relevant pedagogisk forskning i relation till den praktiska verksamhet som är specifik för kulturskolan.

Du kommer att få utveckla din förmåga att utifrån ett demokratiskt och inkluderande förhållningssätt, och med utgångspunkt i kulturskolans nya nationella uppdrag erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.