Bild
Anders Hagberg improviserar på en kontrabasflöjt
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Modal improvisation

Kurs
MVK606
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15314

Kort om kursen

Kursen riktar sig till musiker med hög instrumental färdighet (se förkunskapskrav) som önskar utveckla sin färdighet i melodisk improvisation med utgångspunkt i olika modala tonaliteter (”skalor”). Du som musiker kan vara verksam inom olika genrer och kursen vänder sig både till erfarna improvisatörer och de som har mindre erfarenhet av musikteori och improvisation.

Om utbildningen

Kursen förmedlar insikter och verktyg som kan ge större glädje och kreativitet i det musikaliska skapandet och en ökad kvalitet i den instrumentala övningen. Improvisation är under kursen både mål och medel. Ett mål, i meningen att en musiker med tillgång till sitt eget musikaliska skapande blir såväl friare som modigare, och ett medel för att förstärka kreativt flöde under övningen.

I kursen möter du ett delvis nytt förhållningssätt till övning och tillämpning av modalitet inom tonal improvisation. Arbetssättet är baserat på forsknings- och utvecklingsprojekt som gjorts under de senaste åren och prövade i såväl musikalisk gestaltning som i undervisning på olika färdighetsnivåer.

Förutom genomgång av de vanligaste ”moderskalorna” i västerländsk musik så kommer kursen att ge dig en grundläggande kunskap och tillämpning av arabisk och indisk modalitet i en västerländsk kontext.

Studenterna på denna kurs kan komma att delas upp i grupper för att anpassa förkunskapskrav.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i form av 15 hp inom konstnärligt kandidatprogram i musik eller 15 hp inom lärarprogram med inriktning musik alternativt motsvarande kunskaper och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

Urval

Högskolepoäng inom ämnet musik.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen går på tisdagseftermiddagar eller torsdagsförmiddagar.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler