Göteborgs universitet
Bild
Foto: Natalie Greppi

Avhandlingar

Här presenteras de avhandlingar som avlagts vid Högskolan för scen och musik från 2006. Avhandlingarna är organiserade efter ämnena "Musikpedagogik", "Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap", "Musikalisk gestaltning" och "Scenisk gestaltning".

Musikalisk gestaltning