Bild
Stor barngrupp som poserar för kameran
Foto: Birgitta Mannerström-Molin
Länkstig

Kulturskolans didaktik och praktik: musik

Kurspaket
KSM15
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-15301
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kurspaketet

Utbildningen vänder sig till dig som redan har konstnärlig kompetens inom musik och som vill bygga på med pedagogisk kunskap relevant för kulturskolan. Den vänder sig även till dig som redan arbetar inom kulturskolan och som behöver fortbildning och till dig som är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog.

Om utbildningen

Kurspaketet består av två enskilda kurser som löper parallellt under terminen. Kurspaketet innebär en termins studier på halvtid och omfattar kurserna:

Kulturskolans didaktik: musik

Kultuskolans aktörer efterfrågar möjlighet till fortbildning på kulturskoledidaktik i gruppundervisning för musik. Kursen erbjuds med tre olika inriktningar: instrumentalundervisning i grupp, orkesterspel i klassisk musik och körsång med barn och unga.

I kursen ingår fyra stycken heldagsträffar på campus i Göteborg. Övrig undervisning är nätbaserad och innehåller bland annat eget arbete, föreläsningar och workshops beroende på lärarnas upplägg för kurserna.

Kulturskolans didaktik: musik, KSDI52 (7,5 hp)

Kulturskolans praktik: musik

Du kommer att göra praktik på en kulturskola. Under ledning av verksamma pedagoger deltar du i arbetet med att planera, organisera och leda aktiviteter med utgångspunkt i din egen konstnärliga kompetens. Praktiken omfattar tio tillfällen à en halvdag.

Kulturskoleklivets samordnare hjälper dig att hitta en praktikplats. Vissa praktikplatser kan kräva att se utdrag ur belastningsregistret.

PDF: Kulturskolans praktik: musik, KSPR52 (7,5 hp)

Att kunna organisera lärande inom musik är en efterfrågad kompetens hos många av landets kulturskolor. De behöver både nyanställa och vidareutbilda medarbetare för att klara sitt nya, viktiga uppdrag; att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet och 90 hp konstnärlig utbildning inom musikområdet på grund- och fortsättningsnivå eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng, max 165hp. Förtur (OBS! Ej platsgaranti) ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet, där rangordning sker baserat på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Att studera är tidskrävande

Det är bra att tänka på att en kurs på 7,5 högskolepoäng (hp) motsvarar 10 studietimmar per vecka. 15 hp är lika med 20 timmar och 30 hp kräver 40 timmar per vecka.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler

Studier utomlands