Göteborgs universitet
Bild
Performancekonst
Foto: Gunnar Jönsson

Scenisk gestaltning

Utbildningen på forskarnivå i scenisk gestaltning vänder sig till erfarna scenkonstnärer på avancerad nivå, som vill genomföra ett självständigt konstnärligt forskningsarbete utifrån sin egen praktik och utveckla sin reflekterande och kritiska förmåga.

Forskarutbildningsämnet scenisk gestaltning undersöker och utvecklar former och förutsättningar för sceniskt skapande ur ett konstnärligt perspektiv med referens till kritiska och teoretiska kunskapsperspektiv. Ämnet omfattar scenkonstnärliga uttrycksformer såsom teater och musikdramatik i vid bemärkelse.

Målet är att utbilda konstnärliga forskare med förmåga att undersöka för konstarten betydelsefulla frågeställningar, att bidra till kunskapsbasen och metodutvecklingen inom ämnet och inom den konstnärliga forskningen, att bidra till scenkonstens utveckling och att främja en utveckling av undervisning i scenkonstens olika former.

Sökande till utbildningen ska kunna uppvisa gedigna erfarenheter inom scenkonsten på hög nivå, liksom ett dokumenterat intresse för scenkonstnärliga frågeställningar, kritisk diskussion och utvecklingsprocesser.

Sedan 2010 finns, förutom filosofie doktorsexamen, även möjlighet till en konstnärlig doktorsexamen. Tyngdpunkten i den konstnärliga examen är en dokumenterad och reflekterad konstnärlig produktion eller gestaltning.

För information om förkunskapskrav samt hur forskarutbildningen i scenisk gestaltning är uppbyggd, se studieplaner nedan.