Göteborgs universitet
Bild
Performancekonst
Foto: Gunnar Jönsson

Scenisk gestaltning

Utbildningen på forskarnivå i scenisk gestaltning vänder sig till erfarna scenkonstnärer på avancerad nivå, som vill genomföra ett självständigt konstnärligt forskningsarbete utifrån sin egen praktik och utveckla sin reflekterande och kritiska förmåga.

Forskarutbildningsämnet scenisk gestaltning undersöker och utvecklar former och förutsättningar för sceniskt skapande ur ett konstnärligt perspektiv med referens till kritiska och teoretiska kunskapsperspektiv. Ämnet omfattar scenkonstnärliga uttrycksformer såsom teater och musikdramatik i vid bemärkelse.

Målet är att utbilda konstnärliga forskare med förmåga att undersöka för konstarten betydelsefulla frågeställningar, att bidra till kunskapsbasen och metodutvecklingen inom ämnet och inom den konstnärliga forskningen, att bidra till scenkonstens utveckling och att främja en utveckling av undervisning i scenkonstens olika former.

Sökande till utbildningen ska kunna uppvisa gedigna erfarenheter inom scenkonsten på hög nivå, liksom ett dokumenterat intresse för scenkonstnärliga frågeställningar, kritisk diskussion och utvecklingsprocesser.

Sedan 2010 finns, förutom filosofie doktorsexamen, även möjlighet till en konstnärlig doktorsexamen. Tyngdpunkten i den konstnärliga examen är en dokumenterad och reflekterad konstnärlig produktion eller gestaltning.

För information om förkunskapskrav samt hur forskarutbildningen i scenisk gestaltning är uppbyggd, se studieplaner nedan. 

Antagning till forskarutbildningen

När kan du söka?

Antagning till forskarutbildning vid Högskolan för scen och musik sker efter särskild utlysning.

Aktuell antagningsomgång annonseras på startsidan för Högskolan för scen och musik.

Sökande som har en garanterad extern finansiering kan ansöka varje år. För mer information se "Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet".

Anställning som doktorand

Vid utlysning av platser till forskarutbildningen, utlyses också anställning som doktorand för motsvarande tid som forskarutbildningen kräver, dvs. fyra år. Detta innebär att man som forskarstuderande och doktorand har en tidsbegränsad anställning med fast lön i fyra år. Ingångslönen är 28.050 kr. När man har uppnått 50% av sin forskarutbildning höjs månadslönen till 30.450 kr, och från 80% höjs månadslönen till 32.900 kr.