Bild
En student spelar fiol i ett mörkt rum
Foto: Stig Magnus Thorsén
Länkstig

Musikaliskt och muntligt scenberättande

Kurs
MVK802
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25329

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill undersöka hur musikaliskt och muntligt berättande kan interagera och främja varandra. Du får ett nytt kreativt verktyg i skapandet av en konsert eller musikföreställning.

Om utbildningen

Kursen innehåller bland annat grundläggande berättarteknik, struktur och hantverk genom röst, spel, kropp och språk. Du får en inblick i olika berättargenrer, minnes− och berättartekniker samt möjlighet att fördjupa dig i rösten som arbetsverktyg, från grundläggande röstfysiologi, ergonomi till röstfunktion i tal.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet i form av 15 hp inom konstnärligt kandidatprogram i musik eller 15 hp inom lärarprogram med inriktning musikalternativt motsvarande kunskaper och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

Urval

Urvalet grundas på dokumenterad konstnärlig färdighet (CV) och ett personligt brev om varför du vill gå kursen som ska bifogas ansökan. De sökande rangordnas utifrån lärarens samlade bedömning av färdighetsnivån. Ansökan anses ej komplett utan ovan nämnda dokumentation.

Så är det att plugga

Undervisningen

Vårterminen 2023 går kursen på måndag- eller torsdagkvällar.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler