Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En student spelar fiol i ett mörkt rum
Foto: Stig Magnus Thorsén
Länkstig

Musikaliskt och muntligt scenberättande

Kurs
MVK802
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23751
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som vill undersöka hur musikaliskt och muntligt berättande kan understödja samt interagera med varandra och fungera som kreativt verktyg i skapandet av en konsert eller musikföreställning.

I kursen ingår:

  • Grundläggande berättarteknik, struktur och hantverk genom röst, spel, kropp och språk
  • Olika berättargenrer, val av berättelse, minnestekniker, berättartekniker till fantasi och improvisation
  • Improvisation i musik och berättande
  • Rösten som arbetsverktyg – grundläggande röstfysiologi, ergonomi och röstfunktionen i tal
  • Yttre förhållanden – konsertplats, akustiska förutsättningar m.m.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet i form av 15 hp inom konstnärligt kandidatprogram i musik eller 15 hp inom lärarprogram med inriktning musikalternativt motsvarande kunskaper och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

Urval

Urvalet grundas på dokumenterad konstnärlig färdighet (CV) och ett personligt brev om varför du vill gå kursen som ska bifogas ansökan. De sökande rangordnas utifrån lärarens samlade bedömning av färdighetsnivån. Ansökan anses ej komplett utan ovan nämnda dokumentation.

Så är det att plugga

Lokaler

Kursen ges vid Högskolan för scen och musik i centrala Göteborg.

Fristående kurser ger inte behörighet att boka övningsrum på Högskolan för scen och musik. Som student behöver du själv säkerställa att du har tillgång till övningsinstrument eller annan utrustning, samt rum för övning etc som är nödvändiga för att klara kursen. 

Läs mer om lokaler