Göteborgs universitet

Ämnet teaterstudier

Här får du lära dig om teaterns många uttrycksmedel, såsom dialog, scenografi, kostym, ljus, ljud och kommunikation med en publik. Vi läser pjästexter från antiken till i dag och diskuterar texterna i relation till samhälle och konsttraditioner. Du kommer att gå på olika slags föreställningar och diskutera teater med professionella utövare. Du får också pröva den moderna teaterns centrala idéer i workshops.

Under hela utbildningen varvas teori och praktik. Du får en bred orientering i de teorier och metoder som används av forskare inom ämnet. I några av delkurserna undersöks också teaterspråkets kroppsliga, muntliga och rumsliga dimensioner. De som studerat ämnet hos oss arbetar ofta inom kultur- och utbildningssektorerna som kulturskribenter, teaterproducenter, kulturadministratörer, teaterpedagoger och dramaturger.

Hos oss kan du studera:

Kurser i teaterstudier ges på grund- och avancerad nivå och är ett ämne som kan leda till kandidat-, magister- och masterexamen samt förbereder för forskarkarriär inom området. Många av våra kurser passar också dig som vill fortbilda och förkovra dig.

Läs mer om examen i våra examensbeskrivningar.

Studera på avancerad nivå

Är du klar med din kandidatexamen och vill läsa vidare? Studier på avancerad nivå ger både möjlighet att specialisera dig inom ditt ämnesområde och att bredda dina kunskaper mot ett nytt. En magister- eller masterexamen ger behörighet till forskarstudier och kan leda till fler karriärvägar även internationellt genom att studera och praktisera utomlands under studierna.

Du kan läsa till en magister- eller masterexamen antingen genom att läsa program eller genom att sätta ihop fristående kurser. Här kan du läsa mer om vad som ska ingå i din studieplan om du vill ta examen genom att läsa fristående kurser. Läs mer om behörighet, examensbeskrivingar och hur det är att studera på avancerad nivå längre ned på sidan. Har du frågor och vill ha stöd i studieplaneringen? Kontakta din studievägledare.

Du kan läsa mer under rekommenderade studiegångar i teaterstudier.

Mer om examina i teaterstudier

Magisterexamen i teaterstudier

För att kunna ansöka om magisterexamen behöver du läsa totalt 60 högskolepäng. Så här fördelar sig dessa 60 hp:

15 hp obligatoriska kurser inom huvudområdet.
30 hp kurser i valfria ämnen. Av dessa kurser kan 15 hp vara på grundnivå under förutsättning att kurserna inte är behörighetsgivande, det vill säga redan ligger inom din kandidatexamen och är obligatoriska för din examen. 15 hp ska vara på avancerad nivå.
15 hp magisterexamensarbete i huvudområdet.

Mer information om obligatoriska kurser, magisterexamenskurs och förslag på valfria kurser hittar du nedan.

Masterexamen i teaterstudier

För att kunna ansöka om masterexamen behöver du läsa totalt 120 hp. Så här fördelar sig dessa 120 hp:

15 hp obligatoriska kurser inom huvudområdet.
15 hp kurser på avancerad nivå inom huvudområdet eller kurser som räknas till huvudområdet.
60 hp kurser i valfria ämnen. Av dessa kurser kan 30 hp vara på grundnivå under förutsättning att kurserna inte är behörighetsgivande, det vill säga redan ligger inom din kandidatexamen och är obligatoriska för din examen. 30 hp ska vara på avancerad nivå.
30 hp masterexamensarbete.

Mer information om obligatoriska kurser, magisterexamenskurs och förslag på valfria kurser hittar du nedan.

Obligatoriska kurser inom huvudämnet teaterstudier

Kurser på avancerad nivå inom huvudområdet teaterstudier

Magister-och masterexamenskurser

Övriga kurser som räknas till huvudområdet