Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Studera teaterstudier

Vill du studera ämnet teater i teori och praktik? Välkommen till teaterstudier!

Här får du lära dig om teaterns många uttrycksmedel, såsom dialog, scenografi, kostym, ljus, ljud och kommunikation med en publik. Vi läser pjästexter från antiken till i dag och diskuterar texterna i relation till samhälle och konsttraditioner. Du kommer att gå på olika slags föreställningar och diskutera teater med professionella utövare. Du får också pröva den moderna teaterns centrala idéer i workshops.

Under hela utbildningen varvas teori och praktik. Du får en bred orientering i de teorier och metoder som används av forskare inom ämnet. I några av delkurserna undersöks också teaterspråkets kroppsliga, muntliga och rumsliga dimensioner. De som studerat ämnet hos oss arbetar ofta inom kultur- och utbildningssektorerna som kulturskribenter, teaterproducenter, kulturadministratörer, teaterpedagoger och dramaturger.

Kurser i teaterstudier ges på grund- och avancerad nivå och är ett ämne som kan leda till kandidat-, magister- och masterexamen samt förbereder för forskarkarriär inom området. Många av våra kurser passar också dig som vill fortbilda och förkovra dig.

Teaterstudier på avancerad nivå

Är du klar med din kandidatexamen och vill läsa vidare? Studier på avancerad nivå ger både möjlighet att specialisera dig inom ditt ämnesområde och att bredda dina kunskaper mot ett nytt. En magister- eller masterexamen ger behörighet till forskarstudier och kan leda till fler karriärvägar även internationellt genom att studera och praktisera utomlands under studierna.

Du kan läsa till en magister- eller masterexamen antingen genom att läsa program eller genom att sätta ihop fristående kurser. Här kan du läsa mer om vad som ska ingå i din studieplan om du vill ta examen genom att läsa fristående kurser. Läs mer om behörighet, examensbeskrivingar och hur det är att studera på avancerad nivå längre ned på sidan. Har du frågor och vill ha stöd i studieplaneringen? Kontakta din studievägledare.

Magisterexamen i teaterstudier
För att kunna ansöka om magisterexamen behöver du läsa totalt 60 högskolepäng. Så här fördelar sig dessa 60 hp:
  15 hp obligatoriska kurser inom huvudområdet.
  30 hp kurser i valfria ämnen. Av dessa kurser kan 15 hp vara på grundnivå under förutsättning att kurserna inte är behörighetsgivande, dvs redan ligger inom din kandidatexamen och är obligatoriska för din examen. 15 hp ska vara på avancerad nivå.
  15 hp magisterexamensarbete i huvudområdet.
Mer information om obligatoriska kurser, magisterexamenskurs och förslag på valfria kurser hittar du nedan.

Masterexamen i teaterstudier
För att kunna ansöka om masterexamen behöver du läsa totalt 120 hp. Så här fördelar sig dessa 120 hp:
  15 hp obligatoriska kurser inom huvudområdet.
  15 hp kurser på avanceradnivå inom huvudområdet eller kurser som räknas till huvudområdet.
  60 hp kurser i valfria ämnen. Av dessa kurser kan 30 hp vara på grundnivå under förutsättning att kurserna inte är behörighetsgivande, dvs redan ligger inom din kandidatexamen och är obligatoriska för din examen. 30 hp ska vara på avancerad nivå.
  30 hp masterexamensarbete.
Mer information om obligatoriska kurser, magisterexamenskurs och förslag på valfria kurser hittar du nedan.

Obligatoriska kurser inom huvudämnet teaterstudier
TS2111 Teatervetenskaplig teori och metod 7,5 hp                           
TS2112 Perspektiv på teaterhistorieskrivning 7,5 hp

Kurser på avanceradnivå inom huvudområdet teaterstudier
TS2220-23 Ämnesfördjupning 1-4 , 7,5 hp                                      
TS2270 Undersökande scenkonstprojekt, 15 hp

Magister-och masterexamenskurser
TS2211: Teaterstudier, magisterexamensarbete, 15 hp                    
TS2311: Masterexamensarbete 15 hp                                           
TS2321 Masterexamensarbete, 30 hp

Kurs förutom huvudområdet inom ämnet
LV2140: Recensionens teori och praktik, 7,5 hp
Fältkurs 15 hp LIR206 Introduktion till forskningsbaserade fältkurser