Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Illustration på forskning som pågår.
Foto: Cecilia Lundgren

Vår forskning

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning om utbildning, lärande, barn och ungas villkor, samt idrott, kost och hälsa.

Utbildning och hälsa är två av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Vi bedriver praktiknära forskning med relevans för såväl skolväsendet och lärarprofessioner som människors utveckling och hälsa. Forskningen har en bred disciplinär bas inom samhällsvetenskap med tvärvetenskapliga inslag från exempelvis naturvetenskap och medicin. En stor del av vår forskning sker i samverkan med det omgivande samhället och flera av våra forskningsmiljöer är internationellt framstående.

Nya professorer 2020

Video (1:14)
Suzanne Lundvall, professor i idrottsvetenskap
Video (1:21)
Christina Osbeck, professor i ämnesdidaktik
Video (1:08)
Britt-Marie Apelgren, professor i ämnesdidaktik
Video (1:24)
Gun-Britt Wärvik, professor i pedagogik
Video (1:16)
Olof Franck, professor i ämnesdidaktik
Video (1:34)
Ylva Odenbring, professor i pedagogik

Nya professorer 2019

Under 2019 installerades fyra professorer vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. I korta filmer presenterar de sin forskning.

Video (1:02)
Kajsa Yang Hansen, professor i pedagogik
Video (1:08)
Johannes Lunneblad, professor i pedagogik
Video (1:06)
Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap
Video (1.10)
Ali Yildirim, professor i pedagogiskt arbete

Centrum för hälsa och prestationsutveckling (CHP)

CHP är en tvärvetenskaplig centrumbildning där det bedrivs forskning, utbildning, innovation och testverksamhet med fokus på hälsa och prestationsutveckling.

Forskning vid fakultetens institutioner

Pedagogik och utbildningssystem

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) bedriver forskning om pedagogiska praktiker, verksamheter och system. Forskningen bidrar till ökad kunskap om pedagogiska verksamheters villkor och konsekvenser för individer och samhälle.

Undervisning, digitalisering och identitet

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) bedriver forskning inom ett brett fält runt lärande, kommunikation och identitetsskapande i undervisningsverksamhet såväl som i vardagen. Den digitala teknikens utveckling löper som en röd tråd i mycket av forskningen.

Didaktik och utbildningens villkor

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) bedriver forskning om didaktikens frågor om utbildningens vad, hur och varför. Men också om utbildningens sociala, ekonomiska och politiska villkor, samt vad som uppstår och produceras i utbildning.

Kost, idrott och hälsa

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) bedriver forskning som kan bidra till att främja hållbara vanor beträffande idrott, fysisk aktivitet och mat. Forskningen karaktäriseras av en tydlig utbildningsanknytning, mångvetenskapliga samarbeten och nära kontakt med omvärlden.