Göteborgs universitet

Vår forskning

Institutionens forskning domineras av studier kring en samling klassiska pedagogiska frågor med fokus på individuella, organisatoriska, resursmässiga och institutionella förutsättningar för undervisning och utbildning, resultat av dessa, liksom relationen mellan utbildning och arbetsliv. Verksamheten inrymmer omfattande internationella samarbeten.

Samverkan

Vi har under lång tid arbetat utåtriktat, i samverkan med samhället och i såväl nationellt som internationellt samverkansorienterad forskning. Det är centralt att arbeta långsiktigt och strategiskt med samverkan för att främja produktiva samarbeten för våra samarbetspartners liksom för institutionen, vilket i förlängningen bidrar till hållbar utveckling i såväl samhälle, miljö som för människor.

Nätverk

Nätverk är viktiga samverkansforum för institutionens forskare när de ska bedriva och utveckla forskningen tillsammans med forskare vid andra lärosäten i Sverige, Norden och världen. Även för utbildare är medverkan i nätverk viktigt för att kunna utveckla och sprida kunskap och idéer om utbildningars innehåll och organisation.

Möt våra forskare