Bild
Länkstig

SLS - Hållbart lärande i statistik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 994 000
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Kort beskrivning

Projektet arbetar med en av de mest grundläggande pedagogiska frågorna inom högre utbildning: Vad gör lärande hållbart? Forskningens teoretiska utgångspunkt är variationsteorin för lärande (VT). Samma teori kommer också att användas som utgångspunkt för att designa möjligheter till lärande i statistik. Möjligheter som kommer att vara hållbara, dvs lärande som inte glöms och som leder till att man kan lära nytt. En princip inom VT är att vi lär genom att erfara skillnader eller variation. Denna och andra principer från VT kommer att användas för att designa inslag i statistikkurser på avancerad nivå. Dessa inslag kommer att utvärderas genom en design med försöks- och kontrollgrupp.

Förutom att lämna bidrag till grundforskning om lärande samt forskning om statistikutbildning är avsikten också att bidra till högskolepedagogisk utveckling.