Bild
Person sitter på marken
Foto: Wokandapix
Länkstig

Effekter av förändrade livsvillkor på barns och ungdomars psykiska hälsa

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2013 - pågående
Projektägare
Curt Hagquist

Kort beskrivning

Mellan 2013 och 2020 har forskare vid universiteten i Karlstad och Göteborg studerat om förändringar i olika samhällsförhållanden kan förklara den ökande psykiska ohälsan bland unga i Sverige. Forskningen har bedrivits tvärvetenskapligt mellan folkhälsovetenskap och utbildningsvetenskap, vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH), Karlstads universitet respektive vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Forskningssamarbetet har följt två huvudspår: förändringar av ekonomiska och sociala uppväxtvillkor och förändringar inom skolan. Forskningen har huvudsakligen finansierats med programstöd från Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och samhälle.

Rapportering

En vetenskaplig slutrapport överlämnades i januari 2021 till Forte med ett tydligt huvudbudskap: Ekonomisk stress och skolstress är två mycket sannolika förklaringar till att psykisk ohälsa ökat bland unga i Sverige. Rapporten redovisar och summerar resultaten från forskningen under hela programperioden. 68 artiklar har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och ytterligare artiklar är inskickade till tidskrifter men ännu inte accepterade/publicerade.

Slutrapporten till FORTE (på engelska, pdf 3,3 MB).

Projektledare/Programledare

Ledare för forskningsprogrammet har varit professor Curt Hagquist som till och med den 30 september 2020 var föreståndare för CFBUPH, Karlstads universitet. Curt Hagquist är sedan den 1 oktober 2020 anställd som gästprofessor i folkhälsovetenskap vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Debattartikel

Den 29 januari 2021 publicerades på DN Debatt en artikel om ungas psykiska hälsa författad av Curt Hagquist och Jan-Eric Gustafsson.

Läs debattartikeln i DN.