Bild
Pojke hoppar
Foto: Pixaby
Länkstig

Undervisning om kroppsideal

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
SCoPE
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Finansiär
Institutionen för kost och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

Undervisning om kroppsideal i skolämnet idrott och hälsa: ett forskningsprojekt i samverkan med gymnasieskolor.

Kroppsideal och dess konsekvenser för elevers hälsa är ett centralt innehåll i kursplanen för idrott och hälsa (IoH) i gymnasieskolan. IoH-lärare beskriver emellertid en känsla av osäkerhet och upplever brist på didaktiska begrepp och strategier för detta ämnesinnehåll. För att behandla dessa yrkesmässiga behov är målet med vårt projekt att utveckla pedagogisk kunskap om undervisning och lärande av kroppsideal i IoH.

Resultat 

  • Schubring, A., Bergentoft, H., & Barker, D. (2021). Teaching on body ideals in physical education: a lesson study in Swedish upper secondary school. Curriculum Studies In Health And Physical Education, 2021.
  • Bergentoft, H., Schubring, A., Barker, D., Sadik, S., Martinsson, M. (2019). Teaching on body ideals in physical education: pedagogical possibilities and challenges. SVEBI conference 22nd of November, 2019, Stockholm, Sweden.

Deltagare

  • Astrid Schubring
  • Heléne Bergentoft
  • Dean Barker