Göteborgs universitet

Centrum för global migration

Bild
Centrum för global migration (CGM)
Länkstig

Centrum för Global Migration (CGM) har som huvudmålsättning att främja och stödja forskning, utbildning och nyttiggörande inom global migration och integration. Samtliga fakulteter vid Göteborgs universitet är representerade inom CGM och dess styrgrupp.

En viktig uppgift för CGM är att främja tvärdisciplinärt forskningssamarbete, både inom Göteborgs universitet och med andra lärosäten. Det erbjuds också möjligheter till planeringsanslag för forskare som avser att söka medel för större projekt, t ex via Horizon 2020. En aktiv samverkan med samhället är också prioriterat och CGM arbetar idag med flera aktörer inom Västra Götalandsregionen. CGM arrangerar konferenser och seminarier där externa aktörer och forskare från olika discipliner kan mötas.

Aktuellt

CGM är medlem i

CGM är sedan hösten 2017 medlem i Nordic Migration Research (NMR). NMRs syfte är att stärka migrationsforskningen i Norden genom att stödja forskning och sprida forskningsresultat om migration och migrationens konsekvenser i de nordiska länderna och internationellt.

CGM är medlem i Europas största forskningsnätverk inom migration, IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe), vilket ger möjlighet bland annat till nätverksbyggande och forskningssamarbeten internationellt.