Göteborgs universitet

Centrum för global migration

Bild
Centrum för global migration (CGM)
Länkstig

Centrum för Global Migration (CGM) har som huvudmålsättning att främja och stödja forskning, utbildning och nyttiggörande inom global migration och integration. CGM utgör en plattform för migrationsforskning och en kontaktyta mellan forskare och aktörer inom privat och offentlig sektor samt civilsamhället.

En viktig uppgift för CSM är att främja tvärdisciplinärt forskningssamarbete om migration, både inom Göteborgs universitet och med andra lärosäten samt att lyfta fram den migrationsforskning som idag bedrivs vid Göteborgs universitet inom olika discipliner, såsom antropologi, medicin, psykologi, statsvetenskap, religionsvetenskap, historia, utbildning, juridik, ekonomi och sociologi. En aktiv samverkan med samhället är också prioriterat och CGM arbetar idag med flera aktörer inom Västra Götalandsregionen. För att skapa kontaktytor och mötesplatser arrangerar CGM seminarier, workshops och konferenser där externa aktörer och forskare från olika discipliner kan mötas.

Forskarskola inom Migration och Integration

Syftet med forskarskolan inom Migration och Integration är att ge doktorander avancerad undervisning, forskarutbildning och nätverksmöjligheter. Den strävar efter att skapa en unik intellektuell miljö för doktorander som skriver sina avhandlingar om migration och integration.