Göteborgs universitet

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Bild
Pedagogen hus A
Länkstig

Vi är en av Sveriges största utbildningsvetenskapliga fakulteter med ett stort utbud av utbildningar och internationellt framstående forskning inom lärande, idrott och kost.

Vi har alla lärarprogram och flest ämnen i Sverige. Vi har också kurser och program inom områden som barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, pedagogik, idrott samt kost.
Vår forskning ger vetenskapliga bidrag för skolväsendet, lärarprofessioner samt för kunskapsområden inriktade mot människors utveckling och hälsa.