Länkstig

Att växa genom mentorsskap: en aktivitetsbaserad studie om handledares professionella utveckling

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Kort beskrivning

Forskningsprojektet har som mål att undersöka och analysera den professionella utveckling som VFU-handledare genomgår genom att handleda lärarstudenter under deras VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Bakgrund

I svensk skola läggs allt större tonvikt på lärares eget ansvar för  professionsutveckling. Verksamma lärare förväntas delta och engagera sig i sin professionsutveckling antingen i regi av huvudman eller på egen hand. Att vara VFU-handledare för lärarstudenter är en viktig del i alla lärarutbildningar och uppdraget kan även vara betydelsefullt för handledares professionsutveckling.

Forskningsprojektet har som mål att undersöka och analysera den professionella utveckling som VFU-handledare genomgår genom att handleda lärarstudenter under deras VFU.

Metod

Metodologiskt baseras projektet på kvantitativ forskningsdesign och fokuserar på de handledningssammanhang, metoder och processer som VFU-handledare finner fördelaktiga eller begränsande för sin yrkesutveckling.