Bild
Pojke blir trakasserad av andra elever.
Länkstig

Ungdomar, utsatthet och skola. Elevperspektiv på våld, trakasserier och kränkningar

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 530 000 SEK
Projekttid
2018 - 2020
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Finansiär
Forte

Kort beskrivning

I detta projekt riktas fokus mot ungdomar, sexting och digitala sexuella trakasserier och hur detta påverkar elevers kamratrelationer och skolvardag. Inom ramen för detta forskningsprojekt skrivs en avhandling på just detta tema, med planerad disputation 2022. Ett annat tema som undersöks i projektet rör sexuella minoriteters våldsutsatthet i skolvardagen. Studien baseras på intervjuer med elever i årskurs nio som genomförts på tre grundskolor och i totalt fyra skolklasser. Skolorna har olika sociala upptagningsområden och är belägna i Sydsverige, Mellansverige och norra Sverige.

Om projektet

I det treåriga Forte-finansierade forskningsprojektet Ungdomar, utsatthet och skola. Elevperspektiv på våld, trakasserier och kränkningar (2018-2020) riktas intresset mot att studera hur elever i grundskolan beskriver och erfar situationer då fysiskt och psykiskt våld förekommer i skolmiljön. Särskilt fokus i projektet är betydelsen av kön/genus, samt hur andra sociala strukturer interagerar med kön/genus, när det handlar om elevers erfarenheter av våldsamma situationer i skolan. Studien kommer att baseras på intervjuer med elever samt observationer i grundskolans senare år. Syftet med studien är att närmare studera:

  1. Hur elever kategoriserar olika incidenter då elever bevittnat våld eller själva blivit utsatta för våld i skolmiljön.
  2. Vilka förklaringar elever använder för att beskriva situationer då det förekommit våld och trakasserier samt på vilket sätt framför allt kön/genus används som förklaringsmodell för dessa situationer.
  3. Vilka strategier elever använder för att få stöd och hjälp i utsatta situationer.

Projektet hoppas kunna bidra med ny kunskap om kön, våld och utsatthet i skolan samt hur verksamma i skolan kan hantera denna typ av frågor. Ett annat viktigt kunskapsbidrag är det är elevers röster och erfarenheter rörande våld i skolmiljön och vad eleverna själva kategoriserar som en trygg och säker skolmiljö som är i fokus i studien. Förhoppningen är att studiens resultat leder till att frågor om jämställdhet, säker och trygg skolmiljö och social välfärd i skolan ytterligare aktualiseras på den skolpolitiska agendan.

Projektmedlemmar

Medverkande i projektet är:

Ylva Odenbring, professor och projektledare,
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Thomas Johansson, professor,
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kristina Hunehäll Berntsson, doktorand,
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande