Länkstig

DigiFLEX - Didaktisk design i samverkan

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Under de kommande femton åren kommer fler än tusen skolor att byggas i Sverige. Förväntningar på digitalisering, god arbetsmiljö för elever och lärare, samt likvärdighet står i förgrunden.

Projektet "DigiFLEX: Didaktisk design i samverkan - rummets betydelse i ny skolverksamhet" är baserat i en nybyggd skola som eftersträvar pedagogiskt nytänkande i utformningen av den fysiska lärmiljön i kombination med en hög grad av digitalisering. Syftet är att studera hur flexibla rumsliga och digitala ramar och resurser påverkar undervisningen och dess potential att stärka alla elevers literacyutveckling.

Ett systematiskt förändringsarbete med tanketärningar 

Projektet studerar förändringar och utveckling av undervisningsdesign över tid som utprövas systematiskt och iterativt i klassrumsmiljö. Forskare och lärare i projektet utvecklar en gemensam förståelse för kvalité och mervärde i undervisning i flexibla lärmiljöer utifrån rumsliga och digitala ramar.

Tanketärningar

Det arbetet bygger på en tidigare utvecklad konceptuell modell för didaktisk design för planering, genomförande och utvärdering av undervisning med digital teknik, kallad tanketärningar. Här lyfts den didaktiska och organisatoriska kontexten i undervisning som kombinera innehåll och mål i ämnet (VAD & VARFÖR) med pedagogiska strategier (HUR) och teknik- och rumsanvändning (NÄR & VAR) i sin design. I filmen nedan berättar forskare och lärare om arbete med tanketärningar.

Projektmedlemmar

Sylvana Sofkova Hashemi, Göteborgs universitet, projektansvarig
Anna Maria Hipkiss, Göteborgs universitet
Maria Spante, Högskolan Väst 
Pernilla Andersson Varga, Center för skolutveckling, Göteborgs stad
Martin Tallvid, Center för skolutveckling, Göteborgs stad

Publikationer

Sylvana Sofkova Hashemi (red.), Maria Spante (red.): Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

Anna-Lena Godhe (red.), Sylvana Sofkova Hashemi (red.): Digital kompetens för lärare

Om ULF-avtal

Göteborgs universitet har tillsammans med några andra universitet fått i uppdrag av regeringen att under en femårsperiod bedriva försöksverksamhet kring praktiknära forskning. 

Läs mer om ULF-avtal.

Video (2:27)
Tanketärningar hjälper dig att designa din undervisning och skapa mervärde med digitala verktyg