Länkstig

DigiFLEX: Didaktisk design i samverkan - rummets betydelse i ny skolverksamhet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Kort beskrivning

Under de kommande femton åren kommer fler än tusen skolor att byggas i Sverige. Förväntningar på digitalisering, god arbetsmiljö för elever och lärare, samt likvärdighet står i förgrunden.

Detta projekt är baserat i en nybyggd skola som eftersträvar pedagogiskt nytänkande i utformningen av den fysiska lärmiljön i kombination med en hög grad av digitalisering. Syftet är att studera hur flexibla rumsliga och digitala ramar och resurser påverkar undervisningen och dess potential att stärka alla elevers literacyutveckling.

Ett systematiskt förändringsarbete med tanketärningar 

Projektet studerar förändringar och utveckling av undervisningsdesign över tid som utprövas systematiskt och iterativt i klassrumsmiljö. Forskare och lärare i projektet utvecklar en gemensam förståelse för kvalité och mervärde i undervisning i flexibla lärmiljöer utifrån rumsliga och digitala ramar.

Tanketärningar

Det arbetet bygger på en tidigare utvecklad konceptuell modell för didaktisk design för planering, genomförande och utvärdering av undervisning med digital teknik, kallad tanketärningar. Här lyfts den didaktiska och organisatoriska kontexten i undervisning som kombinera innehåll och mål i ämnet (VAD & VARFÖR) med pedagogiska strategier (HUR) och teknik- och rumsanvändning (NÄR & VAR) i sin design. I filmen nedan berättar forskare och lärare om arbete med tanketärningar.

Deltagare

Om ULF-avtal

Göteborgs universitet har tillsammans med några andra universitet fått i uppdrag av regeringen att under en femårsperiod bedriva försöksverksamhet kring praktiknära forskning. 

Läs mer om ULF-avtal.