Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

DigiFLEX: Didaktisk design i samverkan - rummets betydelse i ny skolverksamhet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Kort beskrivning

Under de kommande femton åren kommer fler än tusen skolor att byggas i Sverige. Förväntningar på digitalisering, god arbetsmiljö för elever och lärare, samt likvärdighet står i förgrunden.

Detta projekt är baserat i en nybyggd skola som eftersträvar pedagogiskt nytänkande i utformningen av den fysiska lärmiljön i kombination med en hög grad av digitalisering. Syftet är att studera hur flexibla rumsliga och digitala ramar och resurser påverkar undervisningen och dess potential att stärka alla elevers literacyutveckling.

Mer information om digiFLEX

I projektet studerar forskare och lärare förändringar och utveckling av undervisningsdesign över tid som utprövas systematiskt och iterativt i klassrumsmiljö.

Projektet har goda möjligheter att bidra med ny kunskap om hur rum och undervisning samspelar, förutsättningar för inkludering, samt stå som modell för praktiknära skolforskning i Göteborgs stad.

Deltagare

Om ULF-avtal

Göteborgs universitet har tillsammans med några andra universitet fått i uppdrag av regeringen att under en femårsperiod bedriva försöksverksamhet kring praktiknära forskning. 

Läs mer om ULF-avtal.