Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att skärpa den etiska blicken och rösten – En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter för elever i årskurs 5

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Finansiär
ULF-medel (Utveckling, Lärande, Forskning)

Kort beskrivning

Projektet syftar till att med lärare planera och undersöka i vilken utsträckning och under vilka förutsättningar en i samverkan utformad skönlitteraturbaserad etikundervisning kan utveckla 11-åringars etiska förmåga.

Elevers utveckling av etiska perspektiv är ett av läroplanens tydligast uttryckta mål samtidigt som forskning beskrivit undervisningen som reaktiv och oplanerad där verktyg för arbetet saknas. 

Forskningfrågor

Forskningsfrågorna rör elevers utveckling av etisk förmåga, skillnader mellan klasser relaterade till undervisningsmodell och genomförande av den, lärares insikter under arbetet, vad som kan gynna/begränsa utveckling av etisk förmåga, skillnader i etisk förmåga och undervisningsförutsättningar mellan elever i årskurs 5 samt utformning av en progressionsinriktad etikundervisning.

Fyra skolor/klasser deltar i studien.