Göteborgs universitet
Bild
Foto: Cecilia Lundgren
Länkstig

Strategiskt program för satsning på forskning

Utbildningsvetenskapliga fakulteten genomför en storsatsning på forskning inom utbildning och hälsa. Fler doktorander kommer att antas, lektorer ska få utökad forskningstid och ett dussintal nya gästprofessorer ska bjudas in. Satsningen möjliggörs genom höjda forskningsanslag.

Forskningsmiljöerna kommer att stimuleras

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har en lång tradition av internationellt framstående forskning om lärande, didaktik, förskolepedagogik, IT och medier, samt effekt- och policystudier kring utbildning. Kombinationen av en ny generation med forskare och internationella gästforskare kommer att ge värdefull stimulans till de forskningsmiljöerna.

Åke Ingerman, dekan på Utbildningsvetenskapliga fakulteten, kommenterar betydelsen av satsningen i den här nyhetsartikeln.

Här anges vad fakultetens fyra institutioner har använt resurserna till.

Åke Ingerman.
Foto: Maja Kristin Nylander