Länkstig

Integrerad ämnesöverskridande undervisning om mat och näring för elevers utveckling, lärande och hälsa

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Syftet är att tillsammans med grundskolepersonal utforma integrerad ämnesöverskridande undervisning om mat och näring, som kommer att utvärderas med avseende på dess effekt på elevers lärande och agerande avseende hälsosamma och hållbara matvanor.

Tillsammans med personal vid Fridaskolan Göteborg, kommer ”Co-design method” tillämpas för att utforma arbetssätt för integrerad ämnesöverskridande utbildning om mat och näring. Under en femmånadersperiod kommer två timmars ”co-designing” sessioner med lärare och relevant skolpersonal genomföras. De framträdande idéerna kommer att testas vid lektioner och klassrumsaktiviteter på 9-11-åriga elever. Sessioner kommer att videoinspelas för att dokumentera vilka utbildningsformer och pedagogiska angreppsätt om mat och näring som utformas. Webbfrågeformulär om kost-utbildning/kunskap/vanor samt digitala berättelser om och intag av skolluncher kommer att samlas in före och efter ett skolår av implementering.