Bild
Barn vid skrivare
Foto: Adam Winger
Länkstig

Språkdidaktisk samverkan: en studie om språk- och ämnesintegrerad undervisning på engelska

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Detta samverkansprojekt syftar till att undersöka möjligheter och utmaningar i språk- och ämnesintegrerad undervisning (content and language integrated learning, CLIL) med engelska som målspråk, det vill säga när ämnesundervisning bedrivs delvis på engelska, vid sidan av svenska. Dels undersöks konsekvenserna av sådan undervisning för elevernas språkutveckling i svenska och engelska, dels kartläggs metoder och arbetssätt för att bedriva CLIL-undervisning i årskurs 6-7.

Om projektet

Vi undersöker hur elevernas språkliga repertoar i svenska och engelska utvecklas och söker större förståelse för hur språk- och ämnesintegrerad undervisning kan bedrivas bland elever i grundskolan. Tillsammans med lärare vill vi identifiera fungerande undervisningsstrategier och metoder som gynnar elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen.

 

OM ULF-AVTAL

Göteborgs universitet har tillsammans med några andra universitet fått i uppdrag av regeringen att under en femårsperiod bedriva försöksverksamhet kring praktiknära forskning. 

Läs mer om ULF-avtal