Bild
Foto: Bild av Pexels från Pixabay
Länkstig

Vägar till världstoppen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

Vägar till världstoppen: En studie av svenska toppidrottare.

Syfte

Forskningsprojektet ”Vägar till världstoppen” syftar till att etablera vetenskaplig kunskap om hur elitidrottare tar sig från seniorlandslaget fram till yttersta världstoppen. 

Metod

En kvalitativ fallstudie med aktuella och tidigare svenska toppidrottare kommer att genomföras för att identifiera kritiska karriärvändpunkter samt personliga och kontextuella stödfaktorer som underlättar utvecklingsresan mot den absoluta eliten. Kvinnliga och manliga parasport/idrottare från lag- och individuell idrott kommer att delta. 

Resultat

Resultatet av studien kommer att leda till rekommendationer till stöd för tränare, nyckelaktörer och nationella idrottsorganisationer i deras utveckling av hållbara elitmiljöer och stödsystem till svenska idrottare.

Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten.

 

Aktiviteter 2023

16 januari 2023: FoU-rapporten släpps: Vägar till världstoppen: en studie av svenska toppidrottares karriärerfarenheter.

Färre elitidrottare på grund av ojämlika villkor

19-20 april 2023: Elitidrottskonferens 2023 (event.trippus.net)

Aktiviteter 2022

Aktiviteter 2021

  • 21 januari 2021: Projektpresentation hölls vid RIU/EVL-projektledarmöte (Arrangör: Riksidrottsförbundet, Sverige)
  • 20 april 2021: Projektmöte med RF SPK SOK
  • 25 maj 2021: Projektpresentation hölls vid RF SPK SOK möte

    (Arrangör: Riksidrottsförbundet, Sverige)