Bild
Foto: Bild av Pexels från Pixabay
Länkstig

Vägar till världstoppen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

Vägar till världstoppen: En studie av svenska toppidrottare.

Syfte

Forskningsprojektet ”Vägar till världstoppen” syftar till att etablera vetenskaplig kunskap om hur elitidrottare tar sig från seniorlandslaget fram till yttersta världstoppen. 

Metod

En kvalitativ fallstudie med aktuella och tidigare svenska toppidrottare kommer att genomföras för att identifiera kritiska karriärvändpunkter samt personliga och kontextuella stödfaktorer som underlättar utvecklingsresan mot den absoluta eliten. Kvinnliga och manliga parasport/idrottare från lag- och individuell idrott kommer att delta. 

Resultat

Resultatet av studien kommer att leda till rekommendationer till stöd för tränare, nyckelaktörer och nationella idrottsorganisationer i deras utveckling av hållbara elitmiljöer och stödsystem till svenska idrottare.

Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten.