Bild
Studenter sitter på trappa vid vatten
Foto: Lionnela
Länkstig

Europeiska universitet och kulturarv

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2,9 miljoner
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Kulturarvets betydelse för främjandet av akademisk undervisning och socialt ansvar inom högre utbildning.

Om projektet

Kulturarvet är mångfacetterat men kan på olika nivåer (Europeiskt, regionalt, lokalt) fungera integrerande och inkludera underrepresenterade grupper i samhället. I det här projektet undersöker forskare från institutionen för pedagogik och specialpedagogik och institutionen för historiska studier kopplingarna mellan kulturarv, högre utbildning och social empowerment, i ett internationellt jämförande perspektiv.

Kulturarvet som resurs

Tillsammans med fyra internationella partners; University of Lower Silesia (Polen, projektsäte), University of Malaga (Spanien), The Open University of Cyprus (Cypern) och University of Leiden (Nederländerna) kommer forskare från Göteborgs universitet att undersöka hur kulturarvet kan användas som resurs inom högre utbildning och universitetens möjligheter att främja kulturarvets värde för utbildning och social utveckling. Projektet sker i samarbete med Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Kulturarvsakademin och aktörer inom västsvensk kulturarvsförvaltning.

Samarbetspartners

Samarbetspartners från utbildningsvetenskap och arkeologi vid Göteborgs universitet kommer tillsammans med lokal kulturarvsförvaltning att undersöka hur olika grupper uppfattar universitetens roll på lokal nivå i syfte att kartlägga samverkan mellan universitet och aktörer inom kulturarvsförvaltningen. Forskare kommer inom projektet även att utveckla rekommendationer och en tvärvetenskaplig kursplan på temat kulturarvsförvaltning och samhällsrelevans. Projektet innefattar förutom forskningskomponenterna också öppna events såsom workshops, öppna föreläsningar och en internationell konferens. Dessa events kommer att äga rum i Göteborg samt vid projektets partneruniversitet under året 2019-2021.

Om du är intresserad av projektet är du välkommen att kontakta projektledarna Maria Persson eller Adrianna Nizinska.

Forskningsmiljöer

Pedagogik och Politik (POP)

Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS)


Projektmedlemmar

Maria Persson, Göteborgs universitet

Adrianna Nizinska, Göteborgs universitet