Göteborgs universitet
Bild
Illustration institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Vår forskning

Forskning vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utvecklar och granskar didaktikens och det pedagogiska arbetets möjligheter och begränsningar i riktning mot ett hållbart samhälle. Merparten av denna forskning är kopplad till skolans praktiker, ämnesdidaktik och lärarprofessioner.

Möt några av våra forskare

Video (1:32)
Angelika Kullberg, professor i ämnesdidaktik
Video (1:33)
Ola Helenius, professor i ämnesdidaktik
Video (1:21)
Christina Osbeck, professor i ämnesdidaktik
Video (1:16)
Olof Franck, professor i ämnesdidaktik
Video (1:10)
Ali Yildirim, professor i pedagogiskt arbete