Göteborgs universitet
Bild
Illustration institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Foto: Illustration, Cecilia Lundgren

Vår forskning

Forskning vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utvecklar och granskar didaktikens och det pedagogiska arbetets möjligheter och begränsningar i riktning mot ett hållbart samhälle. Merparten av denna forskning är kopplad till skolans praktiker, ämnesdidaktik och lärarprofessioner.

Möt några av våra professorer

Navigate to video: Anette Olin Almqvist, professor i pedagogik
Video (01:10)
Anette Olin Almqvist, professor i pedagogik
Navigate to video: Catarina Player-Koro, professor i pedagogiskt arbete
Video (1:09)
Catarina Player-Koro, professor i pedagogiskt arbete
Navigate to video: Angelika Kullberg, professor i ämnesdidaktik
Video (1:32)
Angelika Kullberg, professor i ämnesdidaktik
Navigate to video: Ola Helenius, professor i ämnesdidaktik
Video (1:33)
Ola Helenius, professor i ämnesdidaktik
Navigate to video: Olof Franck, professor i ämnesdidaktik
Video (1:16)
Olof Franck, professor i ämnesdidaktik
Navigate to video: Christina Osbeck, professor i ämnesdidaktik
Video (1:21)
Christina Osbeck, professor i ämnesdidaktik
Navigate to video: Ali Yildirim, professor i pedagogiskt arbete
Video (1:10)
Ali Yildirim, professor i pedagogiskt arbete