Göteborgs universitet
Länkstig

Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik

Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik (NoAD) har sitt fokus på vetenskapliga studier om undervisning och bildning. Tidskriften tillämpar open access och publiceras i elektronisk form. Det första numret kom ut i oktober 2015.

Tidskriften publiceras i elektronisk form och är tillgänglig för alla att ta del av. Till grund för de artiklar som publiceras ligger i första hand den nordiska och kontinentaleuropeiska didaktiktraditionen. Artiklarna kan beröra olika ämnen som exempelvis undervisningsfrågor utifrån olika filosofiska inriktningar, policyanalyser av skolan som institution, lärares arbete eller klassrummet. 

Det finns även intresse av artiklar från andra pedagogiska verksamheter som exempelvis högskolepedagogik. Tidskriften accepterar bidrag på de skandinaviska och engelska språken och publicerade artiklar är referee-bedömda.

Redaktionsråd

Det finns ett redaktionsråd knutet till samtliga fem nordiska länder med en huvudredaktion vid Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Redaktionsrådet består av Silwa Claesson, Ilona Rinne, Mattias Börjesson, Ola Strandler, Djamila Fatheddine och Ola Henricsson.

Kontakt med redaktionen

Redaktionen uppmanar de som har manus till en artikel att skicka in den för review-förfarande. Det görs till adressen noad@ped.gu.se. Referensskrivning sker utifrån GU:s APA-system. Det går också bra att kontakta redaktionen på den adressen om ni har frågor rörande eventuell publicering.