Göteborgs universitet
Bild
Pedagogens byggnader
Länkstig

Pedagogens lokaler och öppettider

De tre husen vid Pedagogen kallas Hus A, Hus B och Hus C. Även Idrottshögskolan på Skånegatan 14 B är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Pedagogen Hus A

Västra Hamngatan 25

Huvudentrén Hus A

Öppettider

Huvudentré hus A
måndag–torsdag: kl. 7.30–19.00
fredag: 7.30–18.00

Sidoentrén (mot Magasinsgatan och hus B)
måndag–fredag: 7.30–16.00

Studieplatserna i hus A är tillgängliga under ordinarie öppettider.

Caféet i hus A är öppet.

Servicecenter Pedagogen öppettider - läs mer på Servicecenters sidor.

Studieplatser i hus A

Samtliga studieplatser i A-huset är öppna under ordinarie öppettider. Mer info om läsplatser, grupprum med mera hittar du på Studentportalen: Studieplatser på Pedagogen, Utbildningsvetenskapliga fakulteteten

Pedagogiska biblioteket

Studieplatser

På biblioteket är studieplatser, datorarbetsplatser och den tysta läsesalen tillgängliga.

Läs mer om öppettider och utrustning på Pedagogiska bibliotekets webbplats.

Läroverksgatan 15

Huvudentré hus B
måndag–fredag: kl. 7.30–17.00

Studieplatser

Studenter med behörighet kommer in med GU-kort måndag–fredag till kl. 21.00.
Mer info om läsplatser, grupprum med mera hittar du på Studentportalen:
Studieplatser på Pedagogen, Utbildningsvetenskapliga fakulteteten

När huvudentrén i hus B är låst kommer studenter in med sina GU-kort från det att dörren låses fram t.o.m. kl. 21.00

Caféet i hus B är öppet.

Pedagogen Hus C

Läroverksgatan 5

Måndag–torsdag: kl. 7.30–17.00
Fredag: 7.30–16.00

Sidoentré via ramp (till vänster om huvudentrén)
Studenter med behörighet kommer in med GU-kort måndag–fredag till kl. 19.00.

Studieplatserna i hus C är öppna under ordinarie öppettider.
Studieplatserna i källaren kräver alltid passerkort och är tillgängliga för studenter med behörighet måndag–fredag kl. 7.30–19.00.

Mer info om läsplatser, grupprum med mera hittar du på Studentportalen: Studieplatser på Pedagogen, Utbildningsvetenskapliga fakulteteten

 

 

Pedagogen Hus A, Utsikten

 • Besöksadress: Västra Hamngatan 25, 411 17 Göteborg

Leveransadresser och godsmottagning

 • Varumottagning och servicebesök: Magasinsgatan 34, 411 18 Göteborg
 • Angöringsadress taxi, bud och bil: Magasinsgatan 30, 411 18 Göteborg
 • Teknik och signalbyggnad, adress för servicebesök: Västra Hamngatan 27, 411 17 Göteborg

Pedagogen Hus B, Åsikten

 • Besöksadress: Läroverksgatan 15, 411 20 Göteborg

Leveransadresser och godsmottagning

 • Varuleveranser kök Pedagogen hus B: Läroverksgatan 9, 411 20 Göteborg
 • Varuleveranser vaktmästeri och postens företagspaket: Läroverksgatan 11, 411 20 Göteborg
 • Fastighetsexpedition Higab: Läroverksgatan 13, 411 20 Göteborg

Pedagogen Hus C, Insikten

 • Besöksadress: Läroverksgatan 5, 411 20 Göteborg
 • Leveransadress och godsmottagning: Läroverksgatan 11, 411 20 Göteborg

Hus Idrottshögskolan

 • Besöks- och leveransadress: Skånegatan 14 B, 411 40 Göteborg

Gegerfeltska villan

 • Besöksadress: Arkitektgatan 3, 411 20 Göteborg

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Västra Hamngatan 25, Göteborg (Pedagogen Hus A)
 

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadresser:
Läroverksgatan 15, Göteborg (Pedagogen Hus B)
 

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Läroverksgatan 15, Göteborg (Pedagogen Hus B)
 

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadresser:
Läroverksgatan 5, Göteborg (Pedagogen Hus C)
Skånegatan 14 B, Göteborg (Hus Idrottshögskolan)

De tre husen vid Pedagogen kallas Hus A, Hus B och Hus C. En sal eller ett tjänsterum kan t ex heta "A1 318". A1 står för "A-huset" plan 1, och 318 är numret på rummet.
Se även kartor över husen i höger meny.

Pedagogen Hus A med tillbyggnad i glas inrymmer administration, Servicecenter, studentkåren, Kjell Härnqvistsalen, studievägledning och studieadministration, stilla rum, café, bibliotek samt lärararbetsplatser och föreläsningssalar.
Adress: Västra Hamngatan 25.

Pedagogen Hus B inrymmer lektionssalar, lärararbetsplatser samt läsplatser och café. Huset är byggt runt ett fem våningar högt inomhustorg.
Adress: Läroverksgatan 15.

Pedagogen Hus C inrymmer studerandeexpedition, lärararbetsplatser, utbildningssalar och utbildningskök samt Margareta Huitfeldts auditorium.
Adress: Läroverksgatan 5.

Hus Idrottshögskolan
Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.
Adress: Skånegatan 14 B

Kollektivtrafik

Pedagogen ligger vid hållplats Grönsakstorget.

Information om tidtabeller mm kontakta Tidpunkten 0771-41 43 00 eller se Västtrafiks information

Parkering

Det finns ett parkeringshus i två plan under Pedagogen Hus B, med 200 platser för allmänheten. In- och utfart sker från Sahlgrensgatan och det finns trappuppgångar mot Läroverksgatan.

Garaget är öppet dagligen mellan kl 06:00 och 22.00.

I parkeringshusets undervåning visas en del av befästningsmuren Carolus Dux för allmänheten.