Göteborgs universitet
Bild
Pedagogens byggnader
Länkstig

Pedagogens lokaler och öppettider

De tre husen vid Pedagogen kallas Hus A, Hus B och Hus C. Även Idrottshögskolan på Skånegatan 14 B är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Pedagogen Hus A

Västra Hamngatan 25

Huvudentrén Hus A

Öppettider

Huvudentré hus A
måndag–torsdag: kl. 7.30–19.00
fredag: 7.30–18.00

Sidoentrén (mot Magasinsgatan och hus B)
måndag–fredag: 7.30–16.00

Studieplatserna i hus A är tillgängliga under ordinarie öppettider.

Caféet i hus A är öppet.

Servicecenter Pedagogen öppettider - läs mer på Servicecenters sidor.

Studieplatser i hus A

Samtliga studieplatser i A-huset är öppna under ordinarie öppettider. Mer info om läsplatser, grupprum med mera hittar du på Studentportalen: Studieplatser på Pedagogen, Utbildningsvetenskapliga fakulteteten

Pedagogiska biblioteket

Studieplatser

På biblioteket är studieplatser, datorarbetsplatser och den tysta läsesalen tillgängliga.

Läs mer om öppettider och utrustning på Pedagogiska bibliotekets webbplats.

Läroverksgatan 15

Huvudentré hus B
måndag–fredag: kl. 7.30–17.00

Studieplatser

Studenter med behörighet kommer in med GU-kort måndag–fredag till kl. 21.00.
Mer info om läsplatser, grupprum med mera hittar du på Studentportalen:
Studieplatser på Pedagogen, Utbildningsvetenskapliga fakulteteten

När huvudentrén i hus B är låst kommer studenter in med sina GU-kort från det att dörren låses fram t.o.m. kl. 21.00

Caféet i hus B är öppet.

Pedagogen Hus C

Läroverksgatan 5

Måndag–torsdag: kl. 7.30–17.00
Fredag: 7.30–16.00

Sidoentré via ramp (Adress Läroverksgatan 7, till vänster om huvudentrén)
Studenter med behörighet kommer in med GU-kort via sidoentrén måndag–torsdag till kl. 21.00 och fredagar till kl. 19.00.

Studieplatserna i hus C är öppna under ordinarie öppettider.
Studieplatserna i källaren kräver alltid passerkort och är tillgängliga för studenter med behörighet, tider enligt ovan.

Mer info om läsplatser, grupprum med mera hittar du på Studentportalen: Studieplatser på Pedagogen, Utbildningsvetenskapliga fakulteteten