Göteborgs universitet
Bild
Pedagogen hus A
Pedagogen hus A, Västra hamngatan 25 i Göteborg
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Om oss

All verksamhet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten finns i centrala Göteborg. Fakulteten har ca 8 200 studenter och runt 480 anställda. Utbildningsvetenskapliga fakulteten består av fyra institutioner, samt PIL-enheten, Enheten för akademiskt språk (ASK) och Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL).

Årsmagasin

Utbildningsvetenskapliga fakultetens årsmagasin utgör ett urval av årets viktigaste händelser. Här presenteras bland annat fakultetens nya professorer, hedersdoktor och antagna docenter, samt korta fakta om fakultetens historia och organisation.