Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

SFL - Specialpedagogik för lärande

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2020
Projektägare
Ingemar Gerrbo

Samarbetspartners
Skolverket
Finansiär
Skolverket

Kort beskrivning

Utvärderingen av Skolverkets fortbildning Specialpedagogik för lärande (SFL) syftar till att ge en såväl specifik som nationell bild av på vilka sätt kompetensutvecklingsinsatsen SFL påverkat skolor och lärare i riktning mot en undervisnings-kultur som i högre grad präglas av ett inkluderande perspektiv och förhållningssätt.