Bild
En grupp personer vid ett bord
Foto: Sanuas
Länkstig

SFL - Specialpedagogik för lärande

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2020
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Samarbetspartners
Skolverket
Finansiär
Skolverket

Kort beskrivning

Utvärderingen av Skolverkets fortbildning Specialpedagogik för lärande (SFL) syftar till att ge en såväl specifik som nationell bild av på vilka sätt kompetensutvecklingsinsatsen SFL påverkat skolor och lärare i riktning mot en undervisningskultur som i högre grad präglas av ett inkluderande perspektiv och förhållningssätt.

Om projektet

Utvärderingen av Skolverkets fortbildning Specialpedagogik för lärande (SFL) syftar till att ge en såväl specifik som nationell bild av på vilka sätt kompetensutvecklingsinsatsen SFL påverkat skolor och lärare i riktning mot en undervisningskultur som i högre grad präglas av ett inkluderande perspektiv och förhållningssätt.

Uppdraget har nära koppling till insatserna Matematiklyftet (U 2011/4343/S) och Läslyftet (U2013/7215/S) som också bygger på kollegialt lärande. Uppdraget har också koppling till uppdraget om att utarbeta stödmaterial och genomföra kompetensutvecklingsinsatser med anledning av ändringar i skollagen (U2014/4247/S) och till nationella skolutvecklingsprogram (U2015/03844/S).

Utvärdering

Utvärderingen ska ge både en nationell och en fördjupad bild av i vilken mån insatsen SFL påverkat skolor och lärare i riktning mot de preciserade effektmålen. Effektmålen pekar ut riktningen för vad insatsen förväntas att resultera i på sikt, givet att ett antal förändringar sker.

Utvärderingen ska också ge svar på om SFL får större genomslag under vissa förutsättningar än andra. Det är rimligt att anta att kompetensutvecklingsinsatsens resultat kommer att variera mellan skolor. En sådan variation är väsentlig att belysa, och i mesta möjliga mån söka relatera det till exempel till skolornas olika villkor.

Av särskilt intresse för Skolverket är dels vilken betydelse handledarnas utbildningsbakgrund har för att öka lärarnas kompetens i de specialpedagogiska frågorna som omfattas i kompetensutvecklingsinsatsen.

Forskningsmiljö

Platform for Research in Inclusive education and School development (PRIS)

Projektmedlemmar

Ingemar Gerrbo (kontaktperson)

Girma Berhanu

Göran Söderlund

Ernst Thoutenhoofd

Gunilla Westman-Andersson

Projekt e-post: sflprojekt@ped.gu.se