Göteborgs universitet
Länkstig

Handledare och samordnare inom VFU

Här finns information för dig som är intresserad av eller arbetar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildning. Du kan exempelvis vara handledare, samordnare eller rektor.

På sidan hittar du information om; när studenterna har VFU, vilken VFU-ersättning som betalas ut, hur och när, vilka lärarprogram som ges vid Göteborgs universitet, vilka avtal som reglerar VFU, studenters vanligaste frågor om VFU, samt svar på dessa.

Du hittar också Lärarutbildarens häfte med handfast innehåll och checklistor för handledare och kurslärare. Även rektors och samordnares funktion och ansvarsområde beskrivs i häftet.

Längst ner på sidan finns kontaktuppgifter till VFU-handläggarna på universitetet. Via särskilda ingångar kan handledare och samordnare ta sig till den information som är mest relevant för respektive VFU-aktör.

I alla lärarprogram ingår 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket sammanlagt motsvarar en termin. VFU är uppdelat på 3 eller 4 VFU-perioder under utbildningens gång, beroende på lärarprogram. En VFU-skola tar ofta emot studenter från flera olika lärarprogram.

Läs om de avtal som reglerar verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildning mellan Göteborgs universitet och medverkande skolhuvudmän.

Kontakt VFU-handläggare