Göteborgs universitet
Bild
alumn vid utbildningsvetenskapliga fakulteten
Foto: Cecilia Lundgren
Länkstig

Alumn vid Pedagogen

Välkommen till Pedagogen och Utbildningsvetenskapliga fakultetens alumnnätverk! Om du har läst kurser eller program vid Göteborgs universitet är du varmt välkommen att registrera dig i alumndatabasen. Du behöver inte ha tagit ut en examen för att registrera dig.

Alumnnätverket finns för att behålla kontakten mellan före detta studenter och universitetet och målet är att hitta nya former för samarbete och mervärde. Kanske för vidareutbildning, kanske för samarbete i olika projekt.

Nätverket är viktigt för dig

Under studietiden knyts ofta kontakter med kurskamrater och lärare som är viktiga för framtiden. Genom alumnnätverket kan du behålla och bredda dina sociala och professionella kontakter. Du kan också få senaste nytt om forskning, utbildning och kompetensutveckling via nyhetsbrev. Nyckeln till nätverket är alumndatabasen som är gemensam för hela universitetet, oavsett vad du har läst.

Läs mer om alumnverksamheten och hur du anmäler dig.

Du är viktig för oss

Med hjälp av dig som alumn kan vi utveckla våra utbildningar och stärka kopplingen med omvärlden. Du är en viktig länk till arbetslivet som kan leda till examensarbeten, praktikplatser och studiebesök för dagens studenter. Samtidigt stödjer du oss i rekryteringen av nya studenter när vi vet mer om ditt yrkesliv. Bättre ambassadör kan vi inte ha!

Tillsammans är alla dessa tillfällen möjligheter för dig och din arbetsgivare att knyta kontakter. Vi hoppas att du vill bli en del av alumnnätverket vid Göteborgs universitet!