Göteborgs universitet
Video (0:56)
Följ med en student - lärarutbildning och pedagogik
Bild
Länkstig

Studera hos oss

Är du framtidens kostekonom, tränare, utbildningsledare eller lärare? Här finns utbildningar som fokuserar på frågor som ledarskap, pedagogik samt lärande och undervisning bland barn, ungdomar och vuxna. Om du redan har en lärarutbildning finns många möjligheter till vidareutbildning.

Du kan antingen läsa en eller flera kurser av intresse eller läsa flera kurser med avsikt att nå en kandidat- eller masterexamen. Eller så läser du ett färdigkomponerat utbildningsprogram.

Lärarutbildningar

Göteborgs universitet har alla lärarprogram och flest ämnen i Sverige. Du kan utbilda dig till lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola eller gymnasieskola.

Masterprogram

Utbildningsvetenskapliga fakulteten erbjuder 6 olika masterprogram som startar på höstterminer. Dessutom startar två påbyggnadsprogram för lärare både vår och höst.